ponedeljek, 29. 8. 2011

Z LPP do Iga in Podpeči

Od konca avgusta lahko prebivalci Iga in Podpeči z novo linijo LPP v Ljubljano pridejo še hitreje in ceneje.

Podaljšana linija 19, ki se imenuje 19 I (Tomačevo - Ig), je v ponedeljek, 29. avgusta 2011, povezala Ig z Ljubljano in prebivalcem Občine Ig in okoliških krajev zagotovila cenejši prevoz v prestolnico. Nova linija LPP je dobrodošla novost, ki bo vplivala na zmanjšanje dnevnih migracij osebnih vozil v Ljubljano.

Podaljšana linija 19 I bo zagotovila potnikom iz Iga v Ljubljano nižjo ceno prevoza, povečano število odhodov v prometnih konicah, Urbano kot enotni prevozni izkaz za potovanje in vključevanje v celotno mrežo mestnega potniškega prometa LPP.

S podaljšano linijo 19 I želi LPP omogočiti hitrejši in cenejši prevoz v glavno mesto tudi prebivalcem krajev v okolici Iga, in sicer prebivalcem Iške vasi, Strahomerja, Vrbljen, Tomišlja, Bresta, Matene, Iške loke, Dobravice, Podgozda, Škrilj, Golega, Hrastij pri Golem, Kureščka, Zapotoka, Osredka pri Robu in Roba, ki jih povezuje medkrajevna linija Bus d.o.o.

Do sedaj je bila polna cena mesečne vozovnice iz Iga v Ljubljano za občane 82,80 € in za šolarje 72,45 €, enosmerna vozovnica pa je 2,30 €. Po novem se bodo potniki iz Iga in zgoraj navedenih okoliških krajev s terminsko Urbano vozili po ceniku mestnega potniškega prometa: plačali bodo 17 € za šolsko in 34 € za splošno vozovnico. Z vrednostno kartico Urbana se bodo potniki lahko zapeljali na liniji 19 I za 0,80 €, znotraj Mestne občine Ljubljana in do končne postaje linije 19 I na Igu. Plačevanje za potovanje v okolici Iga bo za potnike, ki ne bodo imeli terminske Urbane, in do uvedbe plačevanja z vrednostno Urbano (z nadgradnjo sistema), potekalo gotovinsko, po nespremenjenih cenah.

Od Tomačevega do postajališča Barje bo linija 19 (po novem 19 I in 19 B) vozila kot do sedaj, od Barja pa bo vsak prvi odhod v smeri Ig (19 I) in vsak drugi odhod v smeri Jezero (19 B). Linija 19 I bo vozila vse dni v letu, ob delavnikih bodo avtobusi vozili v 30 do 45 minutnih intervalih med 5.00 in 22.26 uro, ob sobotah in nedeljah pa v redkejših intervalih med 5.45 in 21.57 uro.

Nova postajališča linije 19 I iz Iga v smeri Ljubljane (Tomačevega) bodo: Ig, AP Ig, Petrol Ig, Havptmanca in Pri Maranzu.

Od postajališča Barje dalje bo linija 19 (19 I in 19 B) vozila delno po stari, delno po spremenjeni trasi. Trasa linije 19 (19 I in 19 B) bo preusmerjena s Hladnikove na Fabijanovo in Barjansko do centra mesta Ljubljana, od koder bo linija nadaljevala po obstoječi trasi v smeri Tomačevega. Enaka sprememba trase bo v obratni smeri. Omenjena sprememba bo čas potovanja do centra mesta skrajšala za 5 do 7 minut. Potniki z Rakove Jelše bodo lahko za svoja potovanja v center Ljubljane uporabljali linijo 9 (Trnovo – Štepanjsko naselje), redki potniki s postajališča Kolezija, pa bodo po novem uporabljali postajališče Ziherlova.

Linija 19 I bo od postajališča Ig v smeri Ljubljane nadomestila medkrajevno linijo Bus d.o.o., ki je ustavljala na Avtobusni postaji Ljubljana in na postajališču Orlova; ti dve postajališči sta z uvedbo podaljšane linije 19 I ukinjeni.