ponedeljek, 28. 5. 2018

Z mentorji prometne vzgoje na osnovnih šolah do še bolj varnih poti v šolo

V Mestni občini Ljubljana nenehno izboljšujemo prometno varnost v šolskih okoliših – od celovitih rekonstrukcij cest do odprave posameznih pomanjkljivosti. Z različnimi ukrepi, med katere sodi tudi ozaveščanje o varnosti v prometu, prometni kulturi in trajnostni mobilnosti, si skozi vse leto prizadevamo, da bi se približali t. i. »viziji 0« – nič žrtev prometnih nesreč.

Sodelovanje z mentorji prometne vzgoje

Temo smo skupaj z letošnjim prejemnikom nagrade Mestne občine Ljubljana, predsednikom in ustanoviteljem zavoda Varna pot Robertom Štabo, obravnavali tudi v sredo, 23. maja 2018, ko smo se v Mestnem muzeju Ljubljana, tako kot vsako leto, srečali z mentorji prometne vzgoje na ljubljanskih osnovnih šolah.

Predstavili smo jim načrtovane aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018, kampanje za spodbujanje trajnostne mobilnosti, v kateri šole in vrtci aktivno sodelujejo vsako leto. Podžupanja Jelka Žekar se jim je ob tej priložnosti zahvalila za pomembno delo, ki ga opravljajo, da bi bile poti naših najmlajših še bolj varne.

Udeležencem smo prikazali tudi portal aktualnih prometnih informacij PROMinfo ter Portal vzgoje in izobraževanja, kamor mentorji med drugim vpisujejo posebnosti glede prometa na šolskih poteh in okoliših, v interaktivni zemljevid zarišejo varne in priporočljive poti do šol ter predlagajo izboljšave.

Skrbimo za varnost na cestah

V MOL ob vsakem projektu obnove ali gradnje cest poskrbimo, da je območje varno za vse udeležence v prometu, zlasti za najšibkejše. Novosti, ki prispevajo k večji varnosti v prometu, udejanjamo tudi skozi Celostno prometno strategijo, ki vključuje akcijski načrt tovrstnih ukrepov na infrastrukturnem, okoljskem, tehničnem, družbenem in izobraževalnem delu. Ukrepi, ki prispevajo k večji varnosti najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, so med drugim širitev cone za pešce, širitve pločnikov, preurejeni ali novi javni prostori v soseskah, širitev con umirjenega prometa v soseskah, ureditev širokih in udobnih površin za pešce ob vpadnicah, gradnja sredinskih otokov na vpadnicah in dvignjeni prehodi za pešce, urejanje varnih šolskih poti in javnega prostora v okolici šol.

Trenutno je v delu urejanje varnejše šolske poti na območju Kotnikova–Čufarjeva (dvig prehoda za pešce) in izvedba pločnika na Gasilski ulici proti OŠ Šiška.

Previdnost nikoli ni odveč

Znova poudarjamo, da je potrebna nenehna pazljivost s strani vseh udeležencev v prometu – tudi pri prometni ureditvi, ki je sicer ne bi označili za pomanjkljivo. Na določenih točkah velja specifično ravnanje in zato so posamezni odseki z vidika prometne varnosti bolj izpostavljeni, ne pomeni pa, da so neustrezno urejeni. Uporabniki prostora morajo upoštevati tudi dejansko situacijo na terenu in biti zaradi morebitnih nepredvidljivih premikov šolarjev v okolici teh ustanov še posebej pozorni.

K še večji varnosti pešcev pa pripomore tudi Mestno redarstvo, ki sodeluje v vseh nacionalnih akcijah s tega področja ter izvaja nadzor nad površinami, kjer so pešci še posebej izpostavljeni. Podrobnosti najdete tukaj.

Prav tako vsako sodelujemo pri državnem tekmovanju »Kaj veš o prometu?«, kot tudi letos, o čemer lahko več preberete tukaj.

Vizija 0

Župan Zoran Janković je kot prvi župan v Sloveniji ob osrednji obeležitvi svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč 2017, skupaj še z drugimi deležniki, za MOL podpisal Zavezo z javno podporo aktivnostim Vizije 0.  

Vizijo 0 razumemo kot poklon vrednotam in življenju: gre za našo zavestno izbiro medsebojnega spoštovanja, kreiranja vrednot posameznika in družbe. Ko se zgodi, je prepozno. Veliko lahko naredimo prej in sami. Zato pri svojem delovanju podpiramo tudi preventivno izobraževalne programe Zavoda Varna pot.

Vizija 0 ni nekaj kar se ustvari samo od sebe. Je del procesa, vzgoje, izobraževanja. Ravno s tem namenom organiziramo posvete in delavnice z učitelji in predstavniki ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, kjer skupaj z mentorji prometne vzgoje in različnimi deležniki izmenjujemo poglede, obravnavamo primere dobrih praks ter iščemo rešitve za izboljšave. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je pri tem aktiven partner in soustvarjalec uresničevanja zastavljenega cilja Vizije nič.

Več informacij o zagotavljanju varnih poti v šolo v Mestni občini Ljubljana je na voljo tudi tukaj.