četrtek, 3. 11. 2022

Z novembrom v Ljubljani nižja cena toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana je s 1. novembrom 2022 za uporabnike daljinskega ogrevanja znižalo variabilno ceno toplote, in sicer za dobrih 13 odstotkov.

Znižanje stroškov ogrevanja

Po novem cena toplote v Ljubljani znaša 79 evrov na megavatno uro, kar je za 12 evrov manj od do sedaj veljavne cene (91,4 EUR/MWh). Ključen razlog, da so lahko v Energetiki Ljubljana znižali ceno toplote, so nižji pričakovani stroški goriv do konca letošnjega leta. Zaradi ugodnih vremenskih pogojev je možna ugodnejša struktura porabe goriv -več proizvodnje iz premoga ter poraba cenejšega ELKO namesto plina.

Skupni mesečni strošek ogrevanja za mesec november 2022 bo v primerjavi nove cene toplote (79,1 EUR/MWh) s prej veljavno ceno (91,4 EUR/MWh) in ob upoštevanju vseh dajatev in DDV:

  • za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 nižji za okvirno 11 evrov in bo znašal okvirno 84 evrov,
  • za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa nižji za okvirno 37 evrov in bo znašal okvirno 295 evrov.


Skupni letni strošek ogrevanja za leto 2022 pa bo v primerjavi nove cene s prej veljavno ceno ter ob upoštevanju vseh dajatev in DDV:

  • za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 nižji za okvirno 24 evrov in bo znašal okvirno 834 evrov,
  • za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa bo višji za okvirno 86 evrov in bo znašal okvirno 2.718 evrov.


*Opomba: Pri izračunu letnega stroška je ob variabilni ceni toplote od januarja do avgusta 2022 upoštevan 22-odstotni DDV, od septembra do decembra 2022 pa 9,5 odsotni DDV.

Primerjava skupnih stroškov daljinskega ogrevanja v Sloveniji

Iz prikaza je razvidna aktualna primerjava skupnih stroškov daljinskega ogrevanja v Sloveniji, iz katerega je posebej razvidna tudi pozicija daljinskega ogrevanja v Ljubljani, ki izkazuje, da je daljinsko ogrevanje v Ljubljani med cenovno ugodnejšimi. Za izračun letnega stroška ogrevanja (z dajatvami in brez DDV) je upoštevano povprečno stanovanje v bloku (70 m2) in hiša (200 m2). Upoštevani so povprečni meteorološki pogoji. Stavba je energijskega razreda D (80 kWh/m2), upošteva se ogrevanje in centralna priprava tople sanitarne vode. Gre za »tipično stanovanje oz. hišo« - v praksi se lahko ti med seboj razlikujejo (glede na energetsko učinkovitost stavbe, potrošniške navade …).

sistemi

Sprememb do konca leta ne bo

Predvidoma do konca tega leta spremembe cene toplote v Ljubljani ne načrtujemo. Oskrba s toploto je regulirana dejavnost in spremembe cene se lahko izvajajo le ob dejanskih spremembah stroškov energentov in emisijskih kuponov, ki vplivajo na stroške proizvodnje toplote, in sicer tako navzgor kot navzdol. Ključni energenti za proizvodnjo toplote v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane so premog, lesna biomasa, plin in/ali ELKO (ki lahko nadomešča plin).

Preberite tudi: