četrtek, 21. 10. 2021

Z odprtimi podatki do zelene prihodnosti

Vabimo vas k sodelovanju v hackathonu Z odprtimi podatki do zelene prihodnosti, ki bo potekal 6. in 7. novembra 2021. Ekipe z najboljšimi idejami čakajo tudi nagrade.

Skupaj z inovativnimi posamezniki in skupinami bomo iskali rešitve s področij:

  • MOBILNOST: Živi zdravo. Potuj trajnostno.
  • OKOLJE: Ravnanje z odpadki.
  • PREHRANA: Z digitalno izkušnjo v čebelji svet.
  • POPLAVE: Odprti podatki za obveščanje pri naravnih in drugih nesrečah v MOL.

Zakaj hackathon »Z odprtimi podatki do zelene prihodnosti«?

Mobilnost predstavlja vedno večji problem vsakdana v različnih vidikih – z vidika dostopnosti storitev, stroškov, okoljevarstva, časovnih omejitev in turizma. Cilj izziva je izdelati prototipno rešitev, ki pokriva enega ali več segmentov uporabnikov in jim približati trajnostne oblike mobilnosti kot alternativo uporabi lastnega vozila v Ljubljani.
Odpadki predstavljajo enega od večjih okolijskih problemov. Iz tega razloga je prizadevanje za omejevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje pri nastajanju in ravnanju z odpadki še toliko bolj pomembno. Prav tako odpadki predstavljajo pomemben vir sekundarnih surovin, s katerimi lahko nadomestimo uporabo primarnih naravnih virov, kar je tudi cilj krožnega gospodarstva. Cilj izziva je, da javnost ozaveščamo o ravnanju z odpadki.
Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja. S kakšnimi digitalnimi rešitvami bi posameznike, ki želijo spoznati več o pomenu čebel in čebelarsko panogo spodbudili k zvestejšemu spremljanju čebeljih informacij v vsakdanjiku. Kako bi približali strokovne - izobraževalne vsebine različnim ciljnim skupinam, ki doprinašajo v čebelji ekosistem, tako čebelarjem kot potrošniku ali turistu, ki vstopa v medeno deželo- Slovenijo.
Območja Mestne občine Ljubljana so glede na škodni potencial, zdravje ljudi, pomembno infrastrukturo, kulturne spomenike in še nekatere druge kriterije, razvrščena na prvo mesto po poplavni ogroženosti v Sloveniji. Na novo postavljena mreža merilnih postaj na 17 strateških točkah manjših vodotokov - hudournikov skupaj z že prej obstoječo merilno infrastrukturo ARSO predstavlja bogat vir odprtih podatkov o ključnih vodostajih na območju Mestne občine Ljubljana. Kako uporabiti te podatke v digitalnih rešitvah, da bodo imeli največjo vrednost za prebivalce in vse ostale, na katere imajo poplave vpliv?

Kdaj in kje?

Hackathon bo potekal v soboto in nedeljo, 6. in 7. novembra 2021, na spletni platformi Teams.

Kdo?

S sodelovanju vabimo vse, ki vam ni vseeno! Idejnike, ki verjamejo v boljši jutri. Programerje, ki bodo ideje spravili v delujočo obliko. Grafične oblikovalce, ki bodo poskrbeli, da bo rešitev lepa in uporabna. Podjetnike, ki bodo zagotovili, da bo rešitev pila vodo. Govorce, ki bodo kar se da najboljše predstavili idejo.

Prijava

Rok za prijave je ponedeljek, 1. november 2021. Vse podrobnosti o prijavah ter vsebini hackathona najdete tukaj

Nagrade

Nagradni sklad znaša 13.000 evrov, vsem ekipam, katerih produkti se bodo znašli na trgu, bo podjetje Infobip pomagalo pri financiranju rešitev za končne stranke v višini več kot 100.000 EUR/na projekt, kar zajema tako tehnološko podporo, tehnološka orodja, kot tudi pomoč pri samem razvoju poslovnih modelov za obdobje 6 mesecev.

Hackathon pripravljamo na Mestni občini Ljubljana, Tehnološkem parku Ljubljana (projekt DEAS, program Interreg Alpine Space) ter Ministrstvu za javno upravo (ki upravlja nacionalni portal odprtih podatkov – OPSI) skupaj z Mednarodnim raziskovalnim centrom za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO – IRCAI (DigiEduHack). Vsebine štirih zelenih izzivov pa smo sooblikovali skupaj z Agencijo RS za okolje, Čebelarsko zvezo Slovenije, Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ter javnima podjetjema Ljubljanski potniški promet in Ljubljanska parkirišča in tržnice.