sreda, 19. 12. 2018

Z zadrževalnikom Brdnikova izboljšujemo poplavno varnost

Na Brdnikovi cesti smo odprli zadrževalnik Brdnikova, s katerim povečujemo varnost pred poplavami na območju Rožne doline.

Urejanje zadrževalnika je potekalo v več fazah. V prvi fazi smo zgradili protipoplavni nasip za zadrževanje vode, preuredili Pot Roberta Blinca in rekonstruirali križišče s Potjo za Brdom, nadvišali smo mostno konstrukcijo čez Glinščico ter izvedli nastavek za postavitev zaporničnega objekta na Glinščici. V drugi fazi smo postavili zapornični objekt, postavili merilno mesto za upravljanje zapornice ter rekonstruirali Pot za Brdom. V tretji fazi pa smo vzpostavili zadrževalnik za zadrževanje stoletnih poplavnih vod.

zadrzevalnik Brdnikova

 Oglejte si, kako deluje zadrževalnik