ponedeljek, 2. 4. 2012

Za lepšo Ljubljano 2012

V Ljubljani je med 22. marcem in 22. aprilom 2012 potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija »Za lepšo Ljubljano 2012«.

Osnovni namen akcije Za lepšo Ljubljano je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju Mestne občine Ljubljana, v njej pa sodelujejo Oddelki Mestne uprave MOL, Četrtne skupnosti MOL, javna podjetja, povezana v Javni Holding Ljubljana, ter Javni zavodi Mestne občine Ljubljana.

Sodelavci Mestne uprave MOL ter Javnih podjetij in zavodov Mestne občine Ljubljana smo se v okviru omenjene akcije v soboto, 24. marca 2012, pridružili čistilni akciji Ekologov brez meja »Očistimo Slovenijo 2012«, čistili smo območje Tivolija, okolico Koseškega bajerja in Rožnika, sodelavci javnih zavodov in podjetij MOL pa so se osredotočili na okolico njihovih ustanov. Mestna občina Ljubljana je za odvoz in odlaganje zbranih odpadkov v akciji »Očistimo Slovenijo 2012« namenila 240.000 evrov.

Mestna občina Ljubljana je ob tem na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje naslovila poziv o »Dogovoru o delitvi stroškov odvoza in odlaganja odpadkov v okviru akcije »Očistimo Slovenijo 2012« za območje MOL«. V akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki je potekala leta 2010, je namreč Oddelek za varstvo okolja MOL kril celotne stroške, tudi za odvoz in odlaganje odpadkov z državnih zemljišč.

Gradbene ali azbestne odpadke (teh se v čistilni akciji ni zbiralo), ki so po čistilni akciji morebiti ostali, bodo na Oddelku za varstvo okolja MOL odstranili v okviru rednih nalog odstranjevanja azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč Mestne občine Ljubljana.

 

Pregled količin azbestnih odpadkov zbranih v okviru rednih nalog Oddelka za varstvo okolja MOL

Leto
Količina odstranjenih azbestnih odpadkov (kg)
Stroški v EUR
2009
170.420
97.467
2010
296.300
140.802
2011
69.800
33.169
skupaj
536.520
271.438

 

Pregled količin gradbenih odpadkov zbranih v okviru rednih nalog Oddelka za varstvo okolja MOL

Leto
Količina odstranjenih gradbenih odpadkov (ton)
Stroški v EUR
2010
21.481
200.000
2011
50.210
506.000
skupaj
71.691
706.000

 

 

Oddelek za varstvo okolja MOL je društvu Ekologi brez meja ob tem omogočil tudi dostop do podatkovne baze nelegalnih odlagališč odpadkov MOL, s katero upravlja ta Oddelek. V letu 2009 so na omenjenem Oddelku v GIS okolju izdelali grafično podporo oziroma vzpostavili nove podatkovne sloje, v katere se sproti vnašajo vse popisane in očiščene lokacije nelegalnih odlagališč odpadkov na območju MOL. V bazi so zbrane tudi vse informacije o »zgodovini« odlagališč.

Akcijama Za lepšo Ljubljano in Očistimo Slovenijo 2012 so se pridružile tudi Četrtne skupnosti MOL, ki so večino čistilnih akcij pripravile ravno 24. marca 2012. Akcije je koordinirala Služba za lokalno samoupravo MOL, sodelujoči pa so vrečke in rokavice lahko prevzeli na sedežih četrtnih skupnosti.

V Javnem podjetju Snaga so udeležencem akcij tudi letos delili vreče za ločeno zbiranje odpadkov. S tem so želeli poudariti pomen ločenega zbiranja odpadkov, s katerim bodo udeleženci čistilnih akcij pripomogli k večjemu recikliranju in zmanjševanju porabljenega prostora na odlagališču Barje. Udeleženci akcij so dobili tudi navodila glede pravilnega ločevanja zbranih odpadkov.

V Mestni občini Ljubljana so v okviru akcije »Očistimo Slovenijo 2012« prebivalke in prebivalci odpadke zbirali na 62-ih zbirnih točkah, Javno podjetje Snaga pa jih je s 33 vozili (smetarska, tovorna in vozila z dvigalom) odvažala na Odlagališče Barje, ločeno zbrane frakcije pa neposredno Dinosu. Tako so Snagini sodelavci na Odlagališče Barje do ponedeljka, 26. marca 2012, do 16. ure pripeljali nekaj več kot 300 ton odpadkov. Med njimi je bilo največ kosovnih (200 ton) in mešanih komunalnih odpadkov (86 ton), sprejeli pa so tudi 12 ton različnih pnevmatik in 1500 kilogramov nevarnih odpadkov. Pnevmatike, nevarne odpadke in 23 ton izsortiranih kosovnih odpadkov bodo predali pooblaščenim organizacijam, preostali del kosovnih in mešane komunalne odpadke pa odložili. Sodelavci JP Snaga, ki so v akciji skrbeli za prevoz odpadkov iz zbirnih točk v MOL na Odlagališče Barje, so odpadke odvažali tudi v nedeljo, 25. marca, in so z odvozi nadaljevali do konca marca. Na Snagi pa opozarjajo, da spomladanske čistilne akcije niso namenjene zbiranju in odvažanju nevarnih in gradbenih odpadkov.

Na zbirnem centru odlagališča Barje bo Snaga brezplačno prevzemala vejevje, medtem ko je odvoz vejevja plačljiv.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL je zagotovil sredstva za ekipe s tovornimi vozili in delavci, ki so se odzivali na pozive udeležencev čistilnih akcij, ki so potekale v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano 2012«. Oddelek je zagotovil tudi 6.000 plastičnih vreč ter 8.000 parov rokavic za enkratno uporabo, ki jih organizatorji čistilnih akcij lahko prevzamejo na sedežu izvajalca čiščenja.

Vzporedno z omenjeno akcijo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MOL vodijo in usmerjajo tudi izvajanje rednih programov vzdrževanja, intenzivneje pa izvajajo:

• čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad,
• mokro čiščenje oz. spiranje cest, platojev in trgov,
• struganje robov cestišč, odstranjevanje grafitov in nedovoljenega plakatiranja.

Na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet imajo za akcijo Za lepšo Ljubljano 2012 marca in aprila 2012 predvidenih 44.379 EUR z DDV.

 

Sredstva Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL, namenjena akciji »Za lepšo Ljubljano« po posameznih letih

 
Leto
m3
kg
SIT/EUR
 
2000
3.668
 
8.858.168/
36.964,48
SIT/
EUR
2001
2.142
 
7.066.394/
29.487,54
SIT/
EUR
2002
6.221
 
10.213.414/
42.619,82
SIT/
EUR
2003
6.376
 
7.309.534/
30.502,14
SIT/
EUR
2004
4.174
584.360
8.926.500/
37.249,62
SIT/
EUR
2005
3.545
496.330
14.571.792/
60.807,01
SIT/
EUR
2006
5.802
569.429
22.451.200/
93.687,2
SIT/
EUR
2007
8.468
853.852
159.248
EUR
2008
9.187
1.654.267
209.669
EUR
2009
9.369
1.311.650
218.208
EUR
2010
14.153
1.981.400
403.820*
EUR
2011
1.161
162.490
46.359**
EUR
* Vključno z Aneksom k pogodbi v znesku 200.000 EUR (Akcija »Očistimo Slovenijo 2010«)
**Od leta 2011 je odvoz zelenega odreza plačljiv.

Zaradi zelo slabe vremenske napovedi dogodek »CIVITAS ELAN v akciji za lepšo Ljubljano«, ki bi moral biti v petek, 20. aprila 2012, prestavljamo na soboto, 19. maja, ko bo na Kongresnem trgu potekal Kolesarski festival ob 125-letnici kolesarjenja

Javni zavod Turizem Ljubljana: V Ljubljani se na Svetovni dan voda, 22. marca, začenja tradicionalna akcija »Za lepšo Ljubljano«, ki bo tudi letos pri čiščenju slovenske prestolnice in njene okolice združila številna društva, organizacije in posameznike. Akcija bo potekala vse do 22. aprila, Svetovnega dneva Zemlje, vključuje pa tudi množično udeležbo vseh turističnih društev 24. marca na vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo 2012.

Tudi letos bo dogajanje zaznamovala − že enaindvajsetič zapored − akcija čiščenja Ljubljanice, ki je ob ekološkem poslanstvu postala priljubljena turistična prireditev. V akciji, ki bo letos v soboto, 21. aprila 2012, bodo sodelovali potapljači, člani društva za podvodne aktivnosti Vivera in člani drugih potapljaških društev Slovenske potapljaške zveze ter člani drugih društev: okoljevarstveniki, ribiči, gasilci, reševalci, čolnarji. Skupaj bodo čistili dno Ljubljanice med Špico in Zmajskim mostom. Nesnaga, dvignjena iz vode, bo na ogled in v opomin mimoidočim na Čevljarskem mostu od 10. ure naprej. Prav tam bodo razdeljevali tudi sadike cvetlic, ki bodo brezplačne in s katerimi si bodo lahko Ljubljančanke in Ljubljančani polepšali svoj vrt ali okno. Med 11. in 13. uro se bo na Čevljarskem mostu ter na Hribarjevem in Cankarjevem nabrežju odvijala tradicionalna prireditev, ko bo Povodni mož med sprehajalkami in sprehajalci v meščanskih opravah iskal svojo Urško. Ko jo bo našel, bo z njo zaplesal v Ljubljanico.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija je ob Svetovnem dnevu voda, ki letos nosi naslov »Voda in varnost hrane«, izdalo informativno zloženko z naslovom »Pitna voda v letu 2011«. Namen zloženke je obvestiti uporabnike centralnega vodovodnega sistema Ljubljana in lokalnih vodovodnih sistemov, kjer JP Vodovod-Kanalizacija izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, o rezultatih notranjega nadzora nad skladnostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode v letu 2011 ter osnovne informacije o izvajanju nadzora pitne vode. Oskrbovalna območja so v zloženki prikazana v grafični obliki, iz katere lahko uporabniki razberejo, iz katerih vodnih virov priteče pitna voda v njihove domove. Zloženka je objavljena v priponki, v tiskani obliki pa jo lahko dobite v upravni stavbi javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija na Vodovodni cesti 90 ter v skupni glavni pisarni Mestne občine Ljubljana in Javnega holdinga Ljubljana na Mačkovi 1, lahko pa jo tudi naročite po e-pošti na naslov voka@vo-ka.si.

V okviru dejavnosti, ki bodo potekale v času akcije Za lepšo Ljubljano bo JP Vodovod-Kanalizacija 21. aprila pripravil tudi prireditev na Špici, na kateri bodo javnosti predstavili svoje dejavnosti.

Vabljeni k udeležbi. Čistilne akcije so prijetna in zdrava oblika druženja, poleg tega dvigujejo zavest o ravnanju z odpadki ter vzpodbujajo pozitiven odnos do okolja.