torek, 22. 3. 2011

Za lepšo Ljubljano

Na območju MOL med 22. marcem in 22. aprilom 2011 poteka tradicionalna čistilna akcija Za lepšo Ljubljano.

Letošnja spomladanska akcija Za lepšo Ljubljano prinaša nekaj novosti, med katerimi izpostavljamo ločeno zbiranje odpadkov zbranih v čistilnih akcijah.

V akciji, ki se začne na svetovni dan vode, konča pa na svetovni dan Zemlje, sodelujejo Oddelki Mestne uprave MOL, Četrtne skupnosti MOL, Javna podjetja, povezana v Javni Holding Ljubljana ter Javni zavodi Mestne občine Ljubljana.

V Javnem podjetju Snaga pred začetkom akcije poudarjajo, da ločevanje odpadkov postaja stalnica v vsakdanjem življenju, zato so se že lani odločili, da bodo pomen ločevanja odpadkov poudarjali tudi v čistilnih akcijah. Udeležencem akcij so že lani delili rumene vreče za zbiranje embalaže in z ločenim zbiranjem odpadkov bodo nadaljevali tudi letos. Prostovoljci tako ne bodo le očistili okolice, temveč bodo z ločevanjem odpadkov pripomogli k večjemu recikliranju in zmanjševanju porabljenega prostora na odlagališču Barje.

Prostovoljci, ki bodo čistilne akcije najavili, bodo na Snagi dobili dve vreči - črno in rumeno - poleg tega pa še rokavice in navodilo za zbiranje in ločevanje odpadkov. Ob tem se bodo s predstavniki Snage dogovorili o zbirnih mestih za odpadke, od koder jih bodo odpeljali.

Kosovne odpadke bodo razvrstili v svoji sortirnici, ločeno zbrano embalažo bodo zbirali v zbirnem centru, medtem ko bodo odpadki iz črnih vreč končali na odlagališču.

Na Snagi ob tem opozarjajo, da spomladanske čistilne akcije niso namenjene zbiranju in odvažanju nevarnih in gradbenih odpadkov.

Zaposleni v Službi za lokalno samoupravo MOL bodo na sedežih Četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana poskrbeli za razdeljevanje vrečk in rokavic posameznikom in organiziranim skupinam, ki pripravljajo čistilne akcije.

V Javnem podjetju Vodovod - Kanalizacija ob svetovnem dnevu voda poudarjajo, da je čista pitna voda dragocen in omejen vir, s katerim moramo v vsakdanjem življenju in opravilih ravnati odgovorno in varčno. Pomen varčevanja s pitno vodo poudarjajo tudi s poučnim, a hkrati zabavnim kvizom »Ali znam varčevati z vodo?«, ki je objavljen na spletnem mestu www.vo-ka.si, kjer najdete tudi istoimensko zloženko (v rubriki Informacije/Izobraževalna gradiva). V tiskani obliki lahko zloženko dobite v upravni stavbi javnega podjetja na Vodovodni cesti 90 ali jo naročite po e-pošti voka@vo-ka.si.

Na spletnem mestu je med izobraževalnimi gradivi objavljen tudi plakat z naslovom »Pot pitne in odpadne vode v Ljubljani«. Plakat že poznajo osnovnošolci, saj ga učitelji uporabljajo kot učni pripomoček. Z namenom, da bi potovanje vode skozi mesto še bolj približali različnim populacijam, pa so na spletni strani pripravili animacijo, s pomočjo katere bodo vsebine plakata zaživele. Omenjena aplikacija bo na spletnem mestu zaživela prav ob svetovnem dnevu voda in bo še poudarila njegov letošnji slogan: voda je izrednega pomena za kakovostno življenje v mestih, tudi v Ljubljani. S klikom na animirano mesto bomo lahko opazovali poenostavljen prikaz dogajanja sicer zapletenih tehničnih procesov, ki potekajo pri oskrbi s pitno vodo ter pri odvajanju in čiščenju odpadne vode, prikaz pa spremlja tudi kratka razlaga.

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje se je v akcijo Za lepšo Ljubljano vključil z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL. Vrtci so se lahko prijavili z obogatitvenimi dejavnostmi in projekti, ki niso presegli 1.000 eur. 16 vrtcev je oddalo vlogo za projekt, 6 pa jih je kandidiralo za obogatitvene dejavnosti. Vrednost sofinanciranja za 16 vrtcev, ki so prijavili projekte, znaša 14.800 eur.

Projekti, ki jih bodo v okviru akcije izvedli v vrtcih:

  • otroci bodo raziskovali okolico vrtca in staro mestno jedro (zgradbe, trge, spomenike, parke), izdelali maketo mesta in Ljubljanskega gradu
  • urejali bodo igrišča z zasaditvijo dreves, plezalk, cvetlic in jih opremili s koši za smeti ter stojali za kolesa
  • kupili bodo vrtno orodje za otroke in skupaj z njimi urejali potke in igrišča
  • nakupili bodo večje zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov v večnamenskih prostorih vrtca
  • obnovili bodo zastave in jih obesili ob državnem prazniku
  • enote bodo opremili s ptičjimi hišicami in uredili cvetlična korita z rastlinami in grmovnicami
  • z živahnimi barvami bodo prebarvali ograje okrog enot in v to dejavnost vključili otroke
  • kupili bodo likovni material, panoje in stojala, kamor bodo lahko namestili risbe in pripravili ulično galerijo
  • obiskali bodo Mestni in Slovenski etnografski muzej
  • pripravili bodo delavnice s kiparjem v vrtcu

V akcijo se vključujejo tudi ljubljanske osnovne šole. Te ob začetku šolskega leta sprejmejo letne delovne načrte, v katerih so opredeljene tudi vse stalne naloge in občasne akcije v zvezi s skrbjo za zdravo, čisto in urejeno okolje. Vse šole načrtno skrbijo za urejeno in čisto notranjost šol, zunanjih površin (igrišč, živih mej, zelenic in nasadov pred šolami), ločeno zbirajo odpadke, se vključujejo v humanitarne zbiralne akcije (papir, zamaški), varčno ravnajo z vodo, elektriko, ogrevanjem. Ob tem vsaj enkrat letno organizirajo večje čistilne in zbiralne akcije in k sodelovanju povabijo krajane ali pa se vključijo v akcije četrtnih skupnosti, mesta, nevladnih organizacij ali organiziranih skupin.

Na Oddelku za varstvo okolja se v akcijo vključujejo s projektoma, ki sicer potekata skozi celo leto, in sicer s projektom odstranjevanja nedovoljeno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana ter z odstranjevanjem nedovoljeno odloženih gradbenih odpadkov zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

Akciji Za lepšo Ljubljano se pridružuje tudi CIVITAS ELAN. V sklopu programa »Odprta akademija« v četrtek, 31. marca 2011, pripravljajo predavanje o hoji z naslovom »Načrtovanje za pešce – korak naprej od peš cone«. Pripravlja ga Bronwen Thornton, direktorica za razvoj pri mednarodni organizaciji Walk21, ki je med drugim razvila vizijo sveta, v katerem se ljudje odločijo in imajo možnost izbrati hojo kot zdrav in sproščujoč način opravljanja vsakodnevnih poti. Svetovalka sodeluje pri ukrepih za spodbujanje hoje, razvoju in zagotavljanju inovativnih projektov ter zagotavljanju sredstev, orodij in storitev za podporo hoje. Ljubljansko mestno jedro je v zadnjih letih pridobilo veliko novih površin za pešce, ki omogočajo bolj kakovostno življenje, kar bo dobra podlaga za prodorno razpravo.

Drugi dogodek, ki ga pripravlja CIVITAS ELAN, bo potekal 14. aprila 2011 v okolici Prešernovega trga. Takrat se bodo »civitasovci« pridružili Mestni zvezi tabornikov Ljubljana, ki pripravlja Teden taborništva v Ljubljani s številnimi poučnimi delavnicami in zabavnimi igrami. Pripravili bodo posvet »Mladi mestni svetniki v gibanju s CIVITAS ELAN-om«, na katerem se bodo z mladimi pogovorili o njihovih potovalnih navadah ter zbrali predloge mladih o tem, kakšne prometne spremembe si želijo v Ljubljani.

Javni zavod Turizem Ljubljana bo v okviru akcije Za lepšo Ljubljano koordiniral čistilne akcije, ki jih bodo organizirala turistična društva na območju Mestne občine Ljubljana. 16. aprila 2011 pa pripravljajo čiščenje Ljubljanice in bregov. Prireditev bo tradicionalno popestril Povodni mož, ki bo iskal svojo Urško, meščani in meščanke pa si bodo na Čevljarskem mostu lahko izbrali spomladanske lončnice.

Vabljeni k udeležbi! Čistilne akcije so prijetna in zdrava oblika druženja, poleg tega dvigujejo zavest o ravnanju odpadkov in pozitiven odnos do okolja.