petek, 19. 3. 2021

Za lepšo Ljubljano - v naravi ne puščajmo sledi

V Ljubljani tudi letos pripravljamo tradicionalno spomladansko okoljsko akcijo Za lepšo Ljubljano, v okviru katere med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, pripravljamo številne aktivnosti.

Ker opažamo, da so nekateri posamezniki v času epidemije postali brezbrižni glede ravnanja z odpadki, predvsem z uporabljeno embalažo hrane za »s seboj«, ki jo puščajo vsepovsod in pozabljajo, da sodi samo v koše ali zabojnike za odpadke, letos v ospredje postavljamo prav to tematiko. Ohranimo spoštljiv odnos do okolja in z odgovornim ravnanjem poskrbimo, da bo naš planet čistejši.

Porast odpadkov na zelenih površinah

Epidemija COVID-19 je spremenila naše navade tudi pri odnosu do okolja. Zaradi zaprtih lokalov, velikega porasta embalaže 'za s seboj' in druženja na zelenih površinah, opažamo, da so koši za odpadke na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih hitreje polni ter da odpadki ponekod ležijo na tleh ali ob klopeh.

Akcija Za lepšo Ljubljano je priložnost, da poudarimo, da odpadki sodijo v ulične koške ali podzemne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, glede večjih kosov embalaže (škatle od pic in druge hrane, steklenice, pločevinke, plastenke ipd.) pa meščanke in meščane prosimo, da jih odnesejo s seboj in jih odložijo v domače zabojnike ali zabojnike na ekootokih.

Da so javne površine res močno obremenjene z odpadki, kaže tudi podatek, da smo lani samo pri čiščenju zelenih javnih površin zbrali skoraj 50 ton več odpadkov kot leta 2019.

Pozivamo vse, da tudi v teh časih ohranimo spoštljiv odnos do okolja in soljudi. Smetenje in odlaganje odpadkov tja, kamor ne sodijo, negativno vpliva na naše okolje in na zdravje ljudi, ogroža živali ter dodatno obremenjuje komunalne delavce.

Odpadki sodijo v zabojnike in ulične koške – če so ti že polni ali pa če imate večje kose embalaže, prosimo, da odpadke odnesete s seboj.

Preberite tudi: