ponedeljek, 11. 3. 2019

Za projekt Energetsko napredni smo prejeli evropsko nagrado

V okviru Investicijskega foruma županov na temo financiranja projektov na področju energetske učinkovitosti in varčne rabe energije v Bruslju smo prejeli European Energy Service Award 2019 (evropsko nagrado za energetske storitve 2019) za prvi del projekta Energetsko napredni, v okviru katerega smo v javno-zasebnem partnerstvu s konzorcijem družb Petrol in Resalta energetsko obnovili 48 stavb v Ljubljani.

Evropsko nagrado za energetske storitve prejmejo projekti in podjetja, ki so prispevali k razvoju evropskega trga energetskih storitev ter za izstopajoče rezultate ali prizadevanja na tem področju.

Projekt Energetsko napredni

Leta 2017 smo s konzorcijem družb Petrol in Resalta podpisali koncesijske pogodbe za energetsko prenovo 48 javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana. Med njimi so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove, športni objekti ter stavbe mestne uprave. V prvem delu projekta smo energetsko obnovili 48 objektov. Vrednost investicije je znašala približno 15 milijonov evrov, s prenovami pa privarčujemoveč kot milijon evrov na letni ravni, kar predstavlja približno 500 gospodinjstev.

Osrednji cilj projekta je izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Z obnovami v prvem delu projekta smo uspešno zmanjšali izpuste CO2 za približno 3.000 ton letno ter s tem ohranili kar 340 ha gozda oziroma kar 150.000 dreves.

Z energetskimi obnovami še nadaljujemo

Leta 2018 smo podpisali pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva.
V drugem delu projekta, ki še poteka, prenavljamo 11 objektov – 4 osnovne šole, 3 vrtce, 2 objekta lokalne samouprave in 2 športna objekta, s čimer bomo še dodatno poskrbeli za zmanjšanje porabe energentov in povečanje deleža obnovljivih virov ter posledično tudi za znižanje emisij toplogrednih plinov. S tem bomo ohranili še 22.000 dreves. Če pa k temu prištejemo še 150.000 dreves, ki smo jih ohranili že na podlagi prvega dela projekta, bomo skupno ohranili več kot 170.000 dreves.

Vrednost drugega dela projekta znaša skoraj 5 milijonov evrov, pri prenovi pa so zajamčeni letni prihranki v višini več kot 300 tisoč evrov, kar pomeni ogrevanje in električno energijo za približno 85 gospodinjstev. S tem sklopom obnov bomo zmanjšali izpust toplogrednih plinov za kar 463 ton letno, kar pomeni, da bo zmanjšanje CO2 na letni ravni, kolikor ga na leto vsrka 51 ha gozda oziroma 22.000 dreves.

Ljubljana je znova primer dobre prakse

Projekt energetsko napredni predstavlja še en primer dobre prakse tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji. Poleg prihrankov, pozitivnih vplivov na okolje ter zadovoljstva končnih uporabnikov, je dodana vrednost projekta nov izobraževalni program na temo učinkovite rabe vode, energije ter obnovljivih virov.
Na Mestni občini Ljubljana del prihrankov v višini 10 % namenjamo izobraževanju otrok v ljubljanski regiji. Skupaj z Zavodom 404, Montel Energetiko.NET in Petrolom smo za letošnje šolsko leto že pripravili in začeli izvajati aktivnosti izobraževanja otrok v šolah in vrtcih na področju energetske učinkovitosti in varčne rabe energije. Posebej razveseljivo je, da bo program potekal kar 15 let, kar pomeni, da bo dolgoročnovplival na spreminjanje navad pri rabi energije.

 

Preberite še: