ponedeljek, 30. 8. 2021

Za še bolj varno pot v šolo in vrtec

Najmlajšim in najšibkejšim udeležencem v prometu namenjamo posebno skrb z zagotavljanjem še bolj varnih poti v šolo in vrtec tudi z vidika urejanja javne infrastrukture.

Letos in lani smo izvedli in načrtujemo številne izboljšave in ukrepe v okolici nekaterih izobraževalno-vzgojnih objektov, ki prispevajo k boljši varnosti v prometu. Pri izbiri ukrepov se posvetujemo s šolami na območju urejanja, različnimi strokovnimi službami in deležniki ter jih izvajamo po načelih trajnostne mobilnosti.

Izpostavljamo nekaj vidnejših letošnjih izvedenih ali predvidenih izboljšav v okolici šol in vrtcev na območju Mestne občine Ljubljana:

OŠ Kolezija

 • ureditev širšega vplivnega območja šole;
 • od Jamove do Gerbičeve ulice in Gerbičeva ulica: zmanjšanje največje dovoljene hitrosti na 40 km/h;
 • Gerbičeva ulica: obojestranske talne označbe za kolesarje;
 • Koprska ulica od Gerbičeve do V Murglah: zaris obojestranskega kolesarskega pasu;
 • območje omejene hitrosti »Cona 30« med Mencingerjevo in Gerbičevo ulico, južni krak Rezijanske ulice, Koseskega, Kraška in Zbašnikova ulica ter Zelena pot;
 • prepoved tovornega prometa v delu med Tržaško, Tbilisijsko, Cesto v Mestni log in Groharjevo cesto/Riharjevo ulico;
 • obnova obstoječih prehodov in ureditev dodatnih prehodov za pešce;
 • Koprska ulica, Kraška ulica, križišče Jadranske in Vidmarjeve: zaris prehodov za pešce;
 • Krimska ulica: pas za pešce s piktogrami;
 • križišče Mencingerjeve in Vipavske ulice: prehod za kolesarje;
 • Gerbičeva ulica in Cesta v Mestni log: prikazovalnik »Vi vozite«.

OŠ Vrhovci

 • ureditev kolesarske povezave od Poti rdečega križa, do občinske meje z občino Dobrova–Polhov Gradec v sklopu projekta »Barjansko kolesarsko omrežje – odsek 3: Dobrova–Vrhovci«;
 • obojestranski kolesarski pas na odseku med Potjo rdečega križa in cesto Pod jezom;
 • opozorilo na prisotnost kolesarjev s talno in vertikalno signalizacijo »Kolesarji na vozišču«;
 • ureditev območja omejene hitrosti »Cona 30« od križišča s cesto Pod jezom do Poti rdečega križa;
 • prepoved tovornega prometa;
 • dodaten prehod za pešce pri Ulici Angele Vode;
 • dopolnitev vertikalne signalizacije, ki opozarja na mesto, kjer se zadržujejo otroci.

OŠ Vide Pregarc

 • ureditev dodatnih prehodov za pešce;
 • zaris kolesarskih oznak na vozišču Tovarniške in Zvezne ulice;
 • razširitev območja umirjenega prometa;
 • dodatna montažna grbina pred osnovno šolo.

OŠ Zalog

 • zaris prehoda za pešce pri šoli in na podrejenih krakih ob Zaloški cesti v smeri proti mostu čez Savo;
 • dodatne talne označbe za bližino šole;
 • postavitev prikazovalnika »Vi vozite«.

OŠ Vižmarje – Brod

 • Na gaju: obnova talnih označb, zaris prehodov za pešce, robnih črt;
 • Brodska cesta: izmenično zarisana parkirna mesta, kar učinkuje kot hitrostna ovira.

OŠ Polje

 • ulica Polje: zaris talnih označb za bližino šole

OŠ Vide Prergarc

 • Ulica 15. aprila: zaris prehodov za pešce;
 • Rožičeva in Kavčičeva ulica: zaris prehodov za pešce, polja za usmerjanje prometa.

OŠ Valentina Vodnika

 • Gotska ulica: prepoved prometa za vsa motorna vozila, razen za dostavo OŠ;
 • rumeni H – prepoved ustavitve in parkiranja na vozišču ob vzhodni strani objekta;
 • Vodnikova: obnova talne označbe za bližino šole.

OŠ Kašelj

 • Gajzerjeva ulica: prehod za pešce;
 • Pečinska ulica: talne označbe za bližino šole in znak otroci na vozišču;
 • Rosna pot: razširitev »Cone 30«.

OŠ Martina Krpana

 • obnova označbe intervencijska površina

OŠ Božidarja Jakca

 • Litijska cesta: prikazovalnik »Vi vozite«

OŠ Vrhovci

 • Cesta na Vrhovce: prikazovalniki »Vi vozite«

OŠ Riharda Jakopiča

 • Derčeva ulica: prikazovalnik Vi vozite

Vrtec Črnuče

 • Gmajna, Primožičeva, Cesta v Pečale: zaris robnih črt, prehodov za pešce, piktogramov, kratkotrajna parkirna mesta

Vrtec Trnovo

 • Karunova, Ziherlova ulica: zaris kratkotrajnih parkirnih mest

Vrtec Šentvid

 • Martinova pot: prikazovalniki »Vi vozite«

Preberite tudi: