sreda, 27. 10. 2021

Začel se je odvoz komunalnega blata iz Zaloga

Pričel se je odvoz komunalnega blata z deponije podjetja ML SUROVINE d.o.o. v Zalogu. Blato je prvi dan odpeljalo šest vlačilcev, odvoz se nadaljuje.

Na Mestni občini Ljubljana podpiramo prizadevanja krajanov

Zaradi smradu, ki je oteževal vsakodnevno življenje, in v skrbi za okolje zaradi nelegalnega odlaganja odpadnega blata, se je Civilna iniciativa proti nepravilnemu skladiščenju odpadkov v začetku poletja obrnila tudi na Mestno občino Ljubljana. Krajanke in krajane smo v njihovem prizadevanju podprli, župan Zoran Janković je njihove podpise ministru Andreju Vizjaku predal osebno.

JP Voka Snaga je nato izvedla vzorčenje blata in drugih odpadkov na deponiji. Ugotovljeno je bilo, da odpadki niso nevarni prebivalstvu, so pa nevarni za onesnaženje podtalnice. Agencija za okolje je julija sicer izdala odločbo, s katero je podjetju ML Surovine odvzela potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov. Toda okoljski inšpektorat je ML Surovinam v svojih postopkih že pred tem začasno prepovedal delovanje zbirnega centra, a odločb podjetje ni izpolnjevalo.

Civilni iniciativi, turističnemu društvu, krajankam in krajanom Zaloga, Zadobrove in Kašlje ter vsej četrtni skupnosti Polje se zahvaljujemo za potrpežljivost in skrb za okolje.