ponedeljek, 1. 3. 2010

Začetek gradnje garažne hiše Meksiko

V ponedeljek, 1.3.2010, se je začela gradnja garažne hiše Meksiko ob Bohoričevi in Njegoševi cesti.

Dela bodo predvidoma trajala do 30. septembra 2010.

V času gradnje bo zaprt pločnik ob Bohoričevi cesti, dostop do urgence bo urejen po pločniku ob Njegoševi cesti ter po dovozni poti. Dostopi bodo označeni.

Promet na Bohoričevi in Njegoševi cesti sicer ne bo bistveno oviran, razen na območju uvoza in izvoza na gradbišče.

Investitor je Garažna hiša Meksiko d.o.o., izvajalec del pa PRIMORJE, d.d..