četrtek, 24. 1. 2019

Začetna konferenca projekta CrossCare v Mestni hiši

V Mestni hiši je 23. januarja 2019 potekala začetna konferenca projekta Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu CrossCare, katerega partnerica je tudi Mestna občina Ljubljana.

V prvem delu izjemno dobro obiskane konference so projektni partnerji predstavili projekt, svojo vlogo pri njem ter dosedanje aktivnosti in uspehe, v nadaljevanju pa je potekala okrogla miza na temo zagotavljanja celostnega in integriranega pristopa oskrbe na domu ter zagotavljanja možnosti za kakovostno in zdravo staranje. Okroglo mizo je povezovala dr. Vesna Leskošek s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, sodelovali pa so:

  • dr. Marija Tomšič, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani,dr.sc.
  • Aleksandar Džakula, Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu
  • dr. Tanja Ćorić, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar
  • dr. Jana Mali, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
  • dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, Pročelnica iz Međimurske županije, UO za zdravstvo i socijalnu skrb

O projektu CrossCare

Evropski projekt CrossCare se izvaja na območju Slovenije in Hrvaške. Nosilec projekta je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, partnerji pa so Mestna občina Ljubljana, Center za pomoč na domu Maribor, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Dom zdravlja Čakovec ter Grad Zagreb.
Financiran je v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška in poteka od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Interreg logotip

Namenjen je osebam, starejšim od 65 let, osebam s statusom invalida in kronično bolnim. Prednost imajo uporabniki, ki živijo na obrobju mesta, saj želimo storitve zagotoviti tistim, ki živijo zunaj urbanih središč in katerim so sicer takšne storitve načeloma slabo dostopne.

Splošni cilj projekta je razvoj in vzpostavitev nove čezmejne strukture sodelovanja za zagotavljanje integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve zdravstvenega in socialnega varstva. Takšna, vsebinsko celovita čezmejna struktura, ki deluje na osnovi enake metodologije, predstavlja popolno novost na območju obeh držav.