sreda, 16. 5. 2012

Zagotavljanje dostopnosti mesta osebam z oviranostmi

V ponedeljek, 14. maja 2012, je MOL, v sodelovanju z javnim podjetjem LPP, izvedla predstavitev aktivnosti Mestne občine Ljubljana za zagotavljanje dostopnosti mesta osebam z oviranostmi.

Predstavitev je bila namenjena dijakinjam in dijakom Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, ki se v okviru projektnih dejavnosti v tem šolskem letu posvečajo tudi vsebinam, povezanim s potrebami in problematiko oseb z oviranostmi.

V prvem delu predstavitve smo se posvetili začetkom sodelovanja in aktivnostim Mestne občine Ljubljana v okviru projekta Zveze delovnih invalidov Slovenije z naslovom Listina »Občina po meri invalidov«. S slikovnim materialom smo predstavili konkretne prilagoditve in ukrepe za povečanje dostopnosti grajenega okolja, javnih površin, prometa, informacij, zgradb v javni rabi in javnih storitev, ki so nas vodile k prejemu laskavega naziva »Občina po meri invalidov«.

Po prejemu omenjene listine, decembra 2009, je naše uspešno in zavzeto uresničevanje zastavljenih nalog za vsem dostopno Ljubljano prepoznala tudi Evropska Komisija in Mestni občini Ljubljana, v okviru nagradnega natečaja »Access City Award 2012« za mesta dostopna osebam z oviranostmi, podelila posebno nagrado za krepitev dostopnosti prometa in z njim povezane infrastrukture.

Ker je glede na smer izobraževanje gostujoče dijakinje in dijake ureditev tega področja še posebej zanimala, smo k drugemu delu predstavitve povabili predstavnika javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, ki je navzočim nazorno predstavil uvedene in načrtovane ukrepe za povečevanje dostopnosti mestnega javnega prometa osebam s posebnimi potrebami, med katerimi so, poleg uporabnic in uporabnikov invalidskih vozičkov, tudi številne druge skupine ljudi, kot na primer osebe z okvarami vida in/ ali sluha, osebe s težavami v duševnem razvoju, avtisti, mlajši otroci, ki samostojno uporabljajo javni promet, stari, itd.

Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL