ponedeljek, 18. 4. 2005

Zaključna slovesnost

Županja MOL Danica Simšič je 18. aprila 2005, v dvorani Državnega sveta sodelovala na zaključni slovesnosti natečaja "Biti evropski državljan, evropska državljanka" v organizaciji Zavoda za kulturo dialoga Za in proti.

Debatni program, ki je kot eden od programov Zavoda za odprto družbo, Slovenija pričel s svojim delom oktobra 1996, od leta 1999 deluje pod okriljem nevladne organizacije Za in proti, zavod za kulturo dialoga, skrajšano ZIP.
ZIP združuje nad 30 srednješolskih, osnovnošolskih in študentskih debatnih klubov po vsej Sloveniji, v katere je vsako leto vključenih okoli 500 mladih.
Osnovni cilj delovanja ZIP-a: razvijanje kritičnega mišljenja, spodbujanje zanimanja za aktualno družbeno dogajanje, učenje metod natančnega raziskovanja razpisane teme, učenje uporabe različnih virov, spodbujanje k strokovnem razpravljanju, navajanje k strpnosti in spoštovanju drugače mislečih, učenje artikuliranega in jasnega govora, obvladovanje strahu pred javnim nastopanjem, vzgoja za aktivno državljanstvo.