petek, 24. 7. 2015

Žale, Družini prijazno podjetje

Javnemu podjetju Žale, d.o.o., ki je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje pridobilo že leta 2012, je revizorski svet zdaj podelil še polni certifikat, saj so dosegli zastavljene cilje in vpeljali zastavljene ukrepe.

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja svetovalno-revizorski postopek, ki je bil razvit kot eno izmed orodij za učinkovito ter kakovostnejše upravljanje s človeškimi viri znotraj podjetij in organizacij v okviru usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Certifikat predstavlja eno izmed različnih možnosti družbeno odgovornega delovanja podjetja.
Pridobitev tega certifikata zaposlenim na podlagi različnih ukrepov omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Podjetje ŽALE, d.o.o. je ob vpeljavi osnovnega certifikata sprejelo deset ukrepov, projektna skupina pa že pripravlja nove ukrepe, ki se bodo izvajali v prihodnjih treh letih.