sreda, 15. 2. 2006

ŽALNA SEJA MESTNEGA SVETA OB SMRTI NEKDANJEGA ŽUPANA MARJANA JENKA

V Veliki sejni dvorani Mestne hiše je potekala žalna seja Mestnega sveta MOL ob smrti nekdanjega župana Ljubljane Marjana Jenka.

Žalne seje so se udeležili mestni svetniki, predstavniki Mestne uprave, bivši ljubljanski župani ter nekdanji sodelavci, prijatelji in svojci Marjana Jenka, ki je v času svojega županovanja (1960-61) pomembno sooblikoval razvoj slovenske prestolnice. Njegove zasluge za številne novosti in dosežke, ki so ključno vplivali na sedanjo podobo mesta, je v žalnem govoru izpostavila županja MOL Danica Simšič.

Marjan Jenko se je rodil leta 1913 v Mirni na Dolenjskem. Kot diplomiran pravnik je najprej služboval na Finančni direkciji v Ljubljani, med II. svetovno vojno pa se je priključil narodnoosvobodilnemu boju. Po vojni je vse do upokojitve opravljal različne pomembne funkcije na Ministrstvu za finance, v Mestnem svetu, parlamentu, sindikatih, na Ustavnem sodišču. S svojimi prizadevanji je znatno vplival na spremembe današnje Dunajske ceste (zgrajene so bile poslovne in upravne stavbe), gradnjo Savskega naselja in toplarne, sprejem predloga zazidalnega načrta za del današnjega Trga republike …

Služba za odnose z javnostmi MOL