četrtek, 18. 6. 2009

Žalna seja ob izgubi tenorista Rudolfa Francla

Ob smrti častnega meščana glavnega mesta Ljubljane opernega pevca, tenorista Rudolfa Francla je bila v četrtek, 18. junija 2009, v Mestni hiši žalna seja Mestnega sveta MOL.

Mestna občina Ljubljana je naslov častni meščan glavnega mesta Ljubljane opernemu pevcu Rudolfu Franclu podelila ob ljubljanskem prazniku, 9. maju 2006.

Ta častni naslov je Rudolf Francl prejel za vrhunski in izjemno obsežen operno-pevski in koncertni opus, ki obsega nad sto opernih vlog, odpetih v 1628 predstavah v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Düsseldorfu kot njegovih matičnih opernih hišah in na gostovanjih po Japonski, Sovjetski zvezi in Ameriki, in več kot pet tisoč koncertov ter ga odlikuje prepoznaven lirski tenor s pretanjenim smislom za glasbeno frazo in močna odrska prezenca, ki sta ga priljubila tako občinstvu kot poznavalcem ter mu prinesla Prešernovo in stanovsko Bettetovo nagrado, svetovno slavo, ugled Ljubljani in Sloveniji ter zapustila trajen spomenik v slovenski operni poustvarjalnosti.