četrtek, 4. 1. 2018

Žalna seja ob smrti nekdanjega ljubljanskega župana dr. Marjana Rožiča

V Mestni hiši je 4. januarja 2018 potekala žalna seja Mestnega sveta MOL ob smrti nekdanjega ljubljanskega župana dr. Marjana Rožiča. Žalna knjiga bo v Mestni hiši odprta 4. januarja 2018 do 20. ure.

Dr. Marjan Rožič je bil rojen leta 1932 v Bohinjski Bistrici, študiral je na Visoki šoli za politične vede v Beogradu, kjer je tudi doktoriral. Za predsednika Skupščine mesta Ljubljane (župana mesta) je bil izvoljen 27. julija 1978, njegov mandat pa je trajal do leta 1982.

Na prvem zasedanju skupščine je poudaril, da se ambiciozno zastavljeni dolgoročni plani Ljubljana 2000 lahko realizirajo le, če se bodo izboljšali gospodarski pogoji. V času njegovega županovanja so v Ljubljani gradili šole in vrtce s pomočjo samoprispevkov meščanov, ki so sodelovali tudi pri razvoju mesta, predvsem urejanju okolja.