ponedeljek, 5. 1. 2004

Žalna seja v spomin na preminulega podžupana Stanka Brezovarja

Županja Danica Simšič je v spomin na umrlega podžupana v ponedeljek, 5.januarja 2004 sklicala žalno sejo Mestnega sveta MOL

1.januarja 2004 je v Ljubljani umrl podžupan MOL Stanko Brezovar. Kot podžupan je deloval predvsem na socialnem, zdravstvenem in stanovanjskem področju ter na področju lokalne samouprave.

Stanko Brezovar se je rodil 2. julija 1951 v Ljubljani, po izobrazbi je bil diplomirani ekonomist, v mladih letih pa se je aktivno ukvarjal z orodno telovadbo in atletiko.

Stanko Brezovar je devet let delal na Skupščini občine Ljubljana Moste-Polje kot sekretar zbora združenega dela in nato družbenopolitičnega zbora in s tem pridobil bogate izkušnje v delovanju skupščinskega sistema. Po letu 1990 je postal tajnik Občinske organizacije Združene liste socialnih demokratov Ljubljana Moste-Polje. Leta 1990 je bil tudi izvoljen za delegata družbenopolitičnega zbora te občine.

Leta 1994 je bil prvič izvoljen za člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Dve mandatni obdobji je bil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Odbora za lokalno samoupravo. V mandatnem obdobju 1998 - 2002 je vodil svetniški klub ZLSD v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana, od leta 2001 pa je bil podpredsednik mestne organizacije ZLSD Ljubljana.

Bil je tudi član različnih delovnih teles, svetov in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je ljubljanska občina, med drugim je bil predsednik sveta javnega zavoda Lekarne Ljubljana, predsednik sveta Festivala Ljubljana, predsednik sveta OŠ Božidarja Jakca in predsednik Gimnastičnega društva Zelena jama.

Stanko Brezovar je z ženo in sinom živel na Kodeljevem, v prostem času pa je bil navdušen numizmatik in filatelist.