ponedeljek, 30. 7. 2018

Prenovljena Zaloška cesta in novo krožišče v Kašlju sta odprta

Po Zaloški cesti in na območju novozgrajenega krožišča, ki povezuje Zaloško, Kašeljsko, Cesto 30. avgusta in Milčevo pot, od nedelje, 29. julija 2018, že teče promet. Uredili smo tudi pločnik in varnejše obojestranske kolesarske steze.

Nove infrastrukturne ureditve

Na novo smo uredili postajališče LPP, pri OŠ Polje prehod za pešce, ob Zdravstvenem domu Ljubljana – enota Polje pa novo parkirišče z urejenimi dostopi za osebe z gibalnimi oviranostmi.

Odprtje prenovljene Zaloške ceste s krožiščem. Foto: Nik Rovan

Med gradnjo smo deloma na novo zgradili in deloma obnovili fekalno kanalizacijo po Zaloški cesti, zgradili novo meteorno, elektrokabelsko in TKK kanalizacijo, obnovili vodovod in plinovod ter na novo namestili cestno razsvetljavo in semaforje na Vevški cesti.

Tako je nova ureditev velika pridobitev za tamkajšnje krajane, saj je območje zdaj bolj pregledno in s tem tudi bolj varno, dostopnost do bližnjega novega vrtca Pedenjped, osnovnih šol, zdravstvenega doma in drugih objektov pa precej izboljšana.

Dela bodo kmalu povsem končana

Zaključna gradbena dela na priključnih cestah še potekajo in bodo kmalu končana.

Prenovljena Zaloška cesta s krožiščem v Kašlju. Foto: Nik Rovan

Investitor obnove je Mestna občina Ljubljana, skupna vrednost del pa znaša 2.760.396 brez DDV.