petek, 14. 7. 2017

Zapora Litijske ceste

Zaradi sečnje dreves bo v nedeljo, 16. julija 2017, za ves promet zaprta Litijska cesta na odseku med Hradeckega cesto in Kajuhovo ulico.

Obvoz bo urejen, mestni avtobusi na liniji 13 bodo vozili po Poljanski, Povšetovi, Kajuhovi in Litijski cesti.

Sečnja 142 dreves bo potekala na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije. Glavni razlog sečnje je varnost pešcev, kolesarjev in vozil na tem območju, njen vpliv na gozd bo minimalen, ob tem pa je pomembna tudi sprostitev infrastrukture za odvajanje meteornih voda, ki je zdaj zaraščena.

Voznike prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.