petek, 17. 9. 2010

Zaščita pred poplavami

Priporočila za preprečevanje vdora poplavnih voda v objekte in kaj storiti pred in med polavami.

Našo državo je ta konec tedna zajelo močno jesensko deževje. Glede na napovedi Agencije RS za okolje bodo padavine predvidoma najmočnejše od petka do sobote dopoldne in potem od sobotnega večera do nedelje sredi dneva. V osrednji Sloveniji naj bi ta konec tedna po napovedih padlo od 100 do 150 l na kv. meter.

 

Informacije o tem, kako ravnati ob poplavah so na voljo na naslovu www.poplavljen.si.

 

Močno deževje že začelo povzročati nevšečnosti tudi na ljubljanskih cestah. Vse informacije o prevoznosti le-teh, dobite na spletni strani Prometno-informacijskega centra.

Zaradi poplav v nekaterih ljubljanskih podvozih prihaja tudi do motenj pri prevozih z mestnim potniškim prometom, saj so posamezne linije preusmerjene na intervencijski obvoz. Trasa posameznega obvoza se določi na osnovi prometnih razmer in je Ljubljanski potniški promet ne napoveduje vnaprej. Zato le-ta potnikom svetuje, da se za informacije o stanju v prometu obrnejo na voznika ali pokličejo nadzorni center na telefonsko številko 01/582 24 25.  V primeru krizne prometne situacije pa LPP potnike vljudno naproša, da počakajo na napotke voznika, ki je v stiku s prometno nadzornim centrom LPP, le ta pa z intervencijskimi službami.

 

Spremljanje vremenskih in hidroloških opozoril

Na spletni strani Agencije RS za okolje objavljajo sprotna opozorila pred meteorološkimi in hidrološkimi dogodki ter aktualne razmere na rekah in pritokih.

Povezani strani

Vremenska opozorila in poročila o ogroženosti posameznih območij Slovenije pa lahko spremljate tudi na spletni strani Meteoalarm.

 

Klic v sili 112

Številko 112 pokličite:

  • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, drugih reševalnih enot ali policije
  • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok ali reka, da grozi zemeljski plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja
  • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

 

Območno združenje Rdečega križa Ljubljana

  • Prva pomoč 01/ 6207 295, 01/ 6207 293
  • Pomoč ljudem v stiski 01/42 53 419 (8. do 16. ure) 

 

Živali na poplavljenem območju

V primeru spremenjenega zdravstvenega stanja živali naj se rejci obrnejo na svojega veterinarja.

Za nasvete glede krme pa na veterinarje ali specialiste za prehrano živali pri Kmetijsko gozdarski zbornici. T: 01 51 36 600 • F: 01 51 36 650 • E: kgzs@kgzs.si.

V primeru potrebe veterinarskega inšpekcijskega nadzora na ogroženem območju se obrnite na Oddelek za zdravstveno varstvo Veterinarske uprave Republike Slovenije, Parmova ulica 53, Ljubljana, telefon: (01) 300 1300 in e-pošta: vurs@gov.si.

V primeru poginule živali na območni enoti Ljubljana se obrnite na veterinarsko – higiensko službo tel. 01/477 93 53.

 

Pristojnosti in odgovornosti

Poplavna nevarnost je razvidna z državne opozorilne karte poplav ali v atlasu okolja na naslovu http://gis.arso.gov.si.Za zagotavljanje poplavne varnosti je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Le-to je odgovorno tudi za izdajo opozorila o bližajočih se poplavah.Občina pa sprejme odločitev o evakuaciji z določenega območja, poskrbi za zasilno namestitev (telovadnice, dvorane), predvsem pa s svojo javno gasilsko službo nudi prebivalcem pomoč pri evakuaciji z ogroženega in prizadetega območja in reševanju ljudi iz vode, izvaja zaščito občinskih objektov in, kolikor je to mogoče, nudi pomoč pri zaščiti individualnih objektov.Za preprečevanje in blažitev posledic poplav na svojem objektu ter za osebno in vzajemno zaščito je pristojen in odgovoren lastnik, upravljavec oziroma uporabnik objekta. 

Štab CZ MOL