torek, 29. 1. 2019

Zasedal Svet RCERO Ljubljana

V torek, 29. januarja 2019, se je na 4. redni seji sešel Svet RCERO LJUBLJANA.

 

Člani so na začetku seje izvolili namestnika predsednika sveta. V nadaljevanju so se seznanili z informacijo o pripravi in oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za novo triletno obdobje.

Seja Sveta RCERO LJUBLJANA je potekala v razširjeni udeležbi, saj je bilo na sejo poleg 37 občin, članic Sveta RCERO LJUBLJANA, vabljenih tudi 21 občin, ki so v RCERO LJUBLJANA vključene na podlagi Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana z dne 15. 12. 2009 oziroma v povezavi s sklenjenimi koncesijskimi in začasnimi pogodbami.
Člani sveta so za namestnika predsednika izvolili župana občine Grosuplje dr. Petra Verliča. Predsednik Sveta RCERO LJUBLJANA je vsakokratni župan Mestne občine Ljubljana.

V RCERO Ljubljana je od pričetka njegovega obratovanja v začetku leta 2016 pa do danes na podlagi pristopnih in začasnih pogodb vključenih 37 občin. Leta 2017 so se v RCERO Ljubljana pričeli dovažati odpadki z območij 46 občin, leta 2018 pa že z območij 58 občin. Objekti za mehansko biološko obdelavo odpadkov v RCERO Ljubljana so stalno v obratovanju in zagotavljajo redno in sprotno obdelavo vseh prevzetih komunalnih odpadkov.

Na seji je bil predstavljen predlog sprememb cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za triletno obračunsko obdobje 2019 – 2021, kot je razvidno iz pripete tabele.

Za občine pristopnice v RCERO Ljubljana, ki niso zagotovile sredstev za financiranje izgradnje objektov RCERO, je skladno s pogodbami o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v RCERO Ljubljana cena storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov povečana za 5 %.