sobota, 13. 2. 2010

Zasedal Svet ustanoviteljev javnih podjetij in skupščina JH Ljubljana

V petek, 12.2.2010, je zasedal Svet ustanoviteljev javnih podjetij in skupščina Javnega holdinga Ljubljana.

Svet ustanoviteljev javnih podjetij in skupščina Javnega holdinga Ljubljana je, na povabilo tamkajšnjega župana in člana Sveta ustanoviteljev, zasedala na Brezovici.

Sprejet je bil poslovni načrt javnega podjetja Ljubljanski potniški promet ter dano soglasje za dokapitalizacijo javnega podjetja LPP.

Tokrat so se župani sestali na Brezovici in sklenili, da bodo odslej seje občasno potekale tudi v drugih občinah, družbenicah Javnega holdinga.
Svet ustanoviteljev je na tokratni, 23. redni seji sprejel poslovni načrt javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, saj v mesecu decembru ni dobil podpore, ker ni vključeval programa ukrepov za zmanjšanje predvidene izgube v letu 2010. Tokratni poslovni načrt je dobil soglasno podporo in usmeritev, da se morajo načrtovani ukrepi tudi realizirati. Podjetje mora izvesti vse potrebne aktivnosti za znižanje stroškov, pridobivanje novih strank tako na tržnem segmentu zlasti na tehničnih pregledih ter servisu, a pomembneje tudi pri pridobivanju novih potnikov. Sprejet je bil tudi investicijski načrt javnega podjetja LPP za leto 2011. Svet ustanoviteljev je v nadaljevanju potrdil posamezni program prodaje kapitalske naložbe javnega podjetja LPP, ki predstavlja 100 % poslovni delež v družbi BUS, medkrajevni potniški promet, pri čemer bo postopek prodaje vodila posebna komisija. Poročilo s predlogom za najugodnejšega ponudnika za nakup družbe mora javno podjetje LPP posredovati v predhodno potrditev Svetu ustanoviteljev.
Skupščina Javnega holdinga je soglašala, da Javni holding, kot edini družbenik javnega podjetja LPP, s sredstvi v višini 4 mio evrov poveča osnovni kapital, ki jih bo javno podjetje LPP porabilo za plačilo dela kupnine iz naslova sklenjenih pogodb za nakup avtobusov za mestni potniški promet, načrtovanih za letošnje leto. V letošnjem letu bo vozni park LPP-ja posodobljen kar z 39 novimi avtobusi.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.