sreda, 14. 12. 2011

Zasedala Skupščina Javnega Holdinga Ljubljana

V sredo, 14. decembra 2011, so se sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so potrdili poslovne načrte le-tega in povezanih javnih podjetij za leto 2012, investicijske načrte za leto 2013 ter imenovali člane nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana potrdili poslovne načrte Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija, Snaga in Ljubljanski potniški promet za leto 2012. Potrdili so tudi spremembe investicijskih načrtov javnih podjetij za leto 2012 in investicijske načrte javnih podjetij za leto 2013. Skupna vrednost investicijskih nalog za leto 2012 znaša 38,8 mio evrov, za leto 2013 pa 42 mio evrov. Investicijski načrt 2012 je bil izdelan konec leta 2010 in sprejet v januarju leta 2011. Spremembe investicijskih načrtov upoštevajo tiste spremembe, ki so se pokazale tekom obdobja in so pripravljene na podlagi zadnjih znanih izhodišč in pričakovanih razpoložljivih finančnih virov. Javni holding Ljubljana bo za najnujnejša investicijska vlaganja iz poslovnega načrta Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za leto 2012 zagotovil dodatna sredstva v višini 1,7 mio evrov s povečanjem osnovnega kapitala javnega podjetja.

Po novi družbeni pogodbi o ustanovitvi Javnega holdinga Ljubljana, ki so jo družbeniki sprejeli v mesecu novembru, se je število članov nadzornega sveta družbe povečalo iz šest na osem članov. Nadzorni svet ima odslej tudi precej večjo težo, saj so bili nadzorni sveti v javnih podjetjih ukinjeni. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja štiri leta, medtem ko so manjšinski družbeniki soglašali, da se njihovi predstavniki v nadzorni svet Javnega holdinga imenujejo za dve leti na način, da se vse občine izmenjajo na en štiriletni mandat. Družbeniki so v nadzorni svet Javnega holdinga Ljubljana z dnem 15.12.2011 imenovali Jadranko Dakić, Bojana Albrehta, Uršo Otoničar, Sama Lozeja in Petra Sušnika, vsi predstavniki Mestne občine Ljubljana in sicer za štiriletni mandat. Tri predstavnike manjšinskih družbenikov pa je skupščina imenovala za mandatno dobo dveh let in sicer Leopolda Kneza predstavnika občine Medvode, Gregorja Šebenika predstavnika občine Brezovica in Matejo Tavčar, predstavnico občine Dobrova – Polhov Gradec. Dosedanji sestavi nadzornega sveta mandat poteče z današnjim dnem.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Javni Holding Ljubljana