četrtek, 26. 3. 2020

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana tudi med epidemijo opravlja svoje poslanstvo

V Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana smo pripravljeni na sprejem zapuščenih živali, katerih edini skrbnik je bil hospitaliziran, in nima drugih družinskih članov ali oseb, ki bi lahko poskrbele za žival. Tudi v teh dneh lahko posvojite žival iz zavetišča in ji ponudite dom.

Ko mora skrbnik živali v bolnico

V primeru, da je edini skrbnik živali hospitaliziran in nima drugih družinskih članov ali oseb, ki bi lahko poskrbele za to žival, jo bo prevzelo Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana. Prevzem na terenu poteka tako kot doslej v podobnih primerih, in sicer na podlagi prijave pristojnih služb in/ali ob prisotnosti policije ter ob upoštevanju vseh ukrepov za samozaščito.

Omejeno delovanje Zavetišča

Delovanje Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je omejeno in prilagojeno trenutnim razmeram. Izvajajo le nujne odlove in sprejem živali, vračanje živali skrbnikom ter posvojitve. Zapuščenim živalim zagotavljajo vso potrebno oskrbo, tudi vsakodnevne sprehode, socializacijo, veterinarsko oskrbo in podobno.

A lahko tudi zdaj posvojim žival?

V Zavetišču Ljubljana še naprej skušajo oddati v posvojitev čim več živali, seveda pod strogimi previdnostnimi ukrepi. Ogledi in posvojitve potekajo v omejenem obsegu v času uradnih ur.
Vse živali v zavetišču, ki so na voljo za posvojitev, so objavljene na spletni strani zavetišča. V primeru, da želite posvojiti katero izmed njih, najprej pokličite telefonsko številko zavetišča: (01) 256 02 79 (splošne informacije) in se dogovorite za prihod.
Vse posvojitve torej potekajo po vnaprejšnjem naročanju, na prostem, ob upoštevanju varnostne razdalje ter drugih veljavnih ukrepov, vključno z razkuževanjem.
S posvojitvami sproščajo kapacitete zavetišča za morebitne potrebe po sprejemu zapuščenih živali, katerih edini skrbnik je bil hospitaliziran in nima družinskih članov ali oseb, ki bi za to žival lahko skrbele.

Priporočila za skrbnike živali

Skrbnikom živali priporočajo, da so psi ves čas na povodcih oziroma, da jih nikakor ne puščajo brez nadzora! Mačk naj ne spuščajo ven na javna mesta, temveč jim opravljanje potreb zagotovijo v mačjem WC-ju. Vsako pogrešanje živali takoj prijavite zavetišču. Tudi najditelji vsako najdbo zapuščene živali prijavite zavetišču - ne vozite živali, temveč zavetišče najprej obvestite o najdbi.

Preberite tudi: