ponedeljek, 7. 1. 2019

Zaveza Ljubljane k Evropskemu stebru socialnih pravic

Na Mestni občini Ljubljana smo podpisali zavezo k Evropskemu stebru socialnih pravic, ki se nanaša na uresničevanje načel 'Zdravstveno varstvo' in 'Stanovanja in pomoč za brezdomce'.

Ljubljana je četrto mesto, ki je na pobudo mreže evropskih mest Eurocities pristopilo k omenjeni zavezi. Poleg nas so jo podpisali še v Stuttgartu, Madridu in Göteburgu.

Na Mestni občini Ljubljana bomo za nadaljnje zagotavljanje visokokakovostnih storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni do leta 2022 investirali v prenovo zdravstvenih domov in v nakup zdravstvene opreme, za pokritje stanovanjskih potreb v mestu pa zagotovili dodatnih 1.500 stanovanjskih enot za neprofitni najem ter uredili prostorske pogoje za delovanje osrednjega zavetišča za brezdomce v Ljubljani.

Župan Zoran Janković je ob podpisu zaveze izpostavil: »Močna socialna Evropa pomeni, da je vključujoča do vseh. Ljubljana je mesto, kjer spoštujemo različnost in živimo skupaj. Ljubljana je socialno mesto, ki spodbuja socialno vključevanje in človeško dostojanstvo. S številnimi programi, storitvami in aktivnostmi si prizadevamo za družbeno enakost, solidarnost in odprtost, pri tem pa še posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam.«