četrtek, 4. 4. 2019

Zbiramo idejne rešitve za postavitev spomenika priključitve Prekmurja matičnemu narodu

Na Mestni občini Ljubljana smo v okviru obeleževanja 100-obletnice priključitve Prekmurja objavili javni natečaj likovne rešitve za postavitev spomenika Priključitve Prekmurja matičnemu narodu.

Spomenik bomo postavili na ploščadi, ki jo urejamo v sklopu prenove Poljanske ceste ob Ambroževem trgu in jo bomo poimenovali Prekmurski trg.

Ob državnem prazniku, dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom se 17. avgusta spominjamo dogodkov, ko so prekmurski Slovenci po 900 letih znova postali del matičnega naroda. S priključitvijo Prekmurja Kraljevini SHS je bilo šele po prvi svetovni vojni rešeno narodnostno vprašanje prekmurskega življa, ki je po stoletjih ločenega razvoja znova postal del matičnega slovenskega naroda.

Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana je javni natečaj likovne rešitve za postavitev spomenika Priključitve Prekmurja matičnemu narodu pripravila na pobudo Iniciativnega odbor za pripravo aktivnosti ob 100 letnici združitve Prekmurja z matičnim narodom.

Vabljeni k izdelavi idejne rešitve za spomenik!

 

Preberite še: