ponedeljek, 20. 3. 2023

Zbiramo predloge za Župančičeve nagrade

Objavili smo javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2023, najvišjih priznanj s področja kulture in umetnosti v Ljubljani. Predloge za prejemnike nagrad sprejemamo do 18. aprila 2023.

Podelili bomo največ štiri Župančičeve nagrade, od tega eno za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, in tri za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2021 do vključno marca 2023).

Utrinek z lanske podelitve. Foto: Nik Rovan

Utrinek z lanske podelitve. Foto: Nik Rovan

Župančičevo nagrado lahko prejmejo posamezniki, ki ustvarjajo na območju Mestne občine Ljubljana, pobude pa lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Celoten razpis je objavljen tukaj, za dodatne informacije se lahko obrnete na sodelavko Oddelka za kulturo MOL Sašo Ogrizek:

T: 01/ 306 48 16
E: sasa.ogrizek@ljubljana.si

O Župančičevih nagradah

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane doma in v svetu.