četrtek, 25. 8. 2016

Zbiranje pobud za turistične projekte v osrednji Sloveniji

Turizem Ljubljana je v okviru priprave turistične strategije za regijo Osrednja Slovenija (2017-2022) objavil poziv ponudnikom na območju osrednjeslovenske regije, da posredujejo svoje turistične novosti, ideje in projekte. Rok za oddajo pobud je 1. september 2016.

Za potrebe razumevanja razvojnih načrtov vseh soustvarjalcev doživetij v regiji Turizem Ljubljana s pozivom, ki je objavljen na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije išče vse:
-  novo nastale ali
-  nastajajoče ali
-  zamišljene novosti, ki bi jih regija pri svojem razvoju lahko upoštevala in združevala v svojo turistično ponudbo.

Turizem Ljubljana v vlogi regionalne destinacijske organizacije (RDO) Osrednja Slovenija trenutno dela na oblikovanju strategije, ki bo ponudila pogled naprej do leta 2022, hkrati pa podala operativni načrt aktivnosti, ki bo osnova za letne programe dela RDO Osrednja Slovenija.

Pobude zbirajo na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije.