četrtek, 18. 3. 2010

Zbiranje sredstev za novo kolesarnica OŠ Koseze

Kralji Kosez, pripadniki in podporniki Osnovne šole Koseze so v četrtek, 18.3.2010, »klicali pomlad« in sicer na 8. tradicionalnem koncertu z dražbo.

S pestrim programom so zbirali sredstva za novo kolesarnico ob OŠ Koseze, ki bo omogočila varno shranjevanje koles, s katerimi se bodo učenci pripeljali v šolo. Tako bodo šolarji lahko bolj pogosto in brez skrbi uporabljali to trajnostno obliko prevoza v šolo.

Na prireditvi, kjer se je zbralo več sto ljudi, je sodeloval tudi Janez Bertoncelj, koordinator za kolesarjenje v MOL in vodja ukrepa Celovita kolesarska strategija, ki poteka v sklopu evropskega projekta za čistejši in boljši promet v mestih CIVITAS ELAN. Šolo je pohvalil za prizadevanje, kajti tudi sam se v okviru svojih delovnih obveznosti zavzema za to, da bi šolarje spodbudili h kolesarjenju. »Če že ne moremo finančno pomagati pri postavitvi kolesarnice, pa lahko vsaj pritiskamo na tiste vzvode, ki skrbijo za urejanje prometa, varne poti v šolo in odpravljanje kritičnih točk,« je izpostavil kolesarski zastopnik.

Skupina EU projekta CIVITAS ELAN, katere vidna članica je tudi MOL, namreč poleg omenjenega »kolesarskega« ukrepa in še 18 drugih znotraj projekta, izvaja tudi ukrep, ki poskuša zagotoviti varne poti v šolo. Izvajanje ukrepa, ki med drugim predvideva razvoj interaktivnega načrta varnih poti v šolo, nevarnih območij in prometne signalizacije, zajema 46 osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalne zavode. Usposabljanje učiteljev, prostovoljcev in šolarjev za vzpostavljanje varnosti v prometu bo pomagalo preprečevati prometne nesreče na šolskih poteh, katerih žrtve so otroci.