sreda, 23. 11. 2011

Zbornik "Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča"

V Mestni knjižnici Ljubljana so v sredo, 23. novembra 2011, predstavili zbornik »Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča«, ki je nastal ob stoletnici ustanovitve Šentjakobske javne ljudske knjižnice.

Letos pa Mestna knjižnica Ljubljana praznujejo tudi tridesetletnico združitve treh najpomembnejših splošnih knjižnic v Ljubljani: Mestne, Delavske in Pionirske, v Knjižnico Otona Župančiča.

Leta 1911 je bila namreč ustanovljena Šentjakobska javna ljudska knjižnica, ki je verjetno najstarejša javna ljudska knjižnica v Sloveniji, saj so starejše knjižnice vezane predvsem na izobraževalne institucije, na različna društva ali javno upravo. Z objavo zbornika so v Mestni knjižnici Ljubljana izkoristili priložnost, da prvič na enem mestu in v knjižni obliki zberejo podatke in popišejo pomemben segment ljubljanske zgodovine.

Zbornik je zasnovan tako, da tvori dve vsebinski celoti: historični pregled in pogled naprej.

V historičnem pregledu, ki nosi naslov ''Splošne knjižnice v osrčju kulturnega in gospodarskega razvoja mesta'', so zbrani različni arhivski dokumenti, ki pričajo o nastanku, organiziranosti in dejavnosti omenjenih ljubljanskih knjižnic, o njihovi pomembni matični funkciji in vztrajni razvojni naravnanosti. Poglavje o zgodovini knjižnične dejavnosti uvaja znanstveno besedilo, ki umesti nastanek javnih ljudskih knjižnic v historični kontekst tako na socialni kot na kulturni oziroma strokovni ravni.

V drugem vsebinskem sklopu, ki smo ga imenovali ''Pogled naprej: inovativni knjižnični koncepti'', pomembna imena slovenskega knjižničarstva ter dva eminentna bibliotekarja iz Danske in Nizozemske, predstavljajo svoje poglede na vlogo splošnih knjižnic v družbi znanja.Splošne knjižnice se spreminjajo vse bolj v prostor neformalnega izobraževanja, tako za otroke in mladostnike kot za odrasle in starejše državljane. Postajajo kulturna središča in prostor neomejenih komunikacij. Zato je zelo pomembna pravočasna in napredna strateška politika države, ki bo zagotovila pogoje za delovanje ''novih'' knjižnic.

Mestna knjižnica Ljubljana