sreda, 24. 7. 2019

Zdaj je skrajni čas za odstranitev invazivne orjaške in kanadske zlate rozge

Orjaška in kanadska zlata rozga bosta kmalu zacveteli, zato je zdaj primeren čas, da ju pokosite in preprečite, da se poleg podzemnih korenik razširjata še s semeni.

Obe vrsti zlate rozge sta zelnati trajnici, visoki do 2 m in izvirata iz Severne Amerike. Cvetita od julija do oktobra, pri čemer orjaška zlata rozga zacveti nekoliko prej kot kanadska.

Vrsti se razmnožujeta z drobnimi enosemenskimi plodovi, ki jih na dolge razdalje raznaša veter. Rastlina pa se razširja tudi z razraščanjem korenik in njihovim razkosanjem. Koščke lahko nehote raznesemo s prstjo.

Kako odstranimo orjaško in kanadsko zlato rozgo

Posamične rastline lahko ročno izkopljemo in pri tem pazimo, da odstranimo vse podzemne dele. Širjenje manjših sestojev lahko omejimo s košnjo ali odstranjevanjem rastlin še pred cvetenjem. S tem preprečimo vnašanje novih semen v talno zalogo semen in s tem kalitev novih rastlin. S pogosto košnjo sčasoma izčrpamo zaloge hranil v korenikah in rastline počasi propadejo. Različni viri navajajo, da košnja dvakrat letno (maja in avgusta) več let zapored lahko zelo zmanjša sestoj zlate rozge.

 

Kam z odstranjenimi rastlinami:

Rastline lahko oddamo v zbirnem centeru JP Voka Snage na Povšetovi 2 v Ljubljani:

V zabojnik KANADSKA IN ORJAŠKA ZLATA ROZGA odložimo:

  • sveža stebla z listi ali brez listov, nabrana od julija do oktobra,
  • suha stebla brez listov, nabrana od novembra do marca.

V zabojnik ZELENI ODREZ odložimo:

  • pokošena stebla mladih rastlin skozi vse leto, nabrana od marca do junija,
  • ločeno zbrane liste zlatih rozg.

V zabojnik INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO odložimo:

  •  podzemne dele,
  • socvetja in plodove.

Necvetoče nadzemne poganjke lahko kompostiramo v domačem kompostniku.

 

Možnosti uporabe odstranjenih rastlin

 Foto BrankaTrcak

Socvetja zlatih rozg so primerna za pridobivanje barvil, stebla pa za pridobivanje vlaken za izdelavo papirja. Stebla naj bi bila uporabna v pletarstvu za pletenje košar. Obe vrsti lahko uporabljamo enako, kot redkejšo navadno zlato rozgo, ki je v Evropi domorodna vrsta.

Preberite tudi: