sreda, 10. 4. 2019

Zdravje v Ljubljani 2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil nove informacije o zdravju prebivalcev za vse slovenske občine, v katere so zajeti tudi podatki o odzivnosti na presejalna programa Svit in Zora.

Sveži podatki na nivoju celotne Slovenije kažejo znižanje deleža brezposelnih prebivalcev, višjo izobraženost, hkrati pa tudi povečanje deleža prebivalcev, starejših od 80 let.

V primerjavi s podatki iz leta 2017 in 2018 vidimo, da smo se meščanke in meščani Mestne občine Ljubljana nekoliko boljše odrezali pri odzivnosti za presejalni program Svit. Podobno žal še ne velja za presejalni program Zora, kjer smo pri odzivnosti pod povprečjem celotne Slovenije.

Ob tej priložnosti meščanke in meščane pozivamo, da se v večjem številu odzovejo na vabilo k udeležbi v obeh preventivnih programih.

S preventivnimi programi lahko predrakave in rakave spremembe odkrijemo v bolj zgodnjih fazah, kar pomeni manj agresivno zdravljenje ter večjo možnost popolne ozdravitve.

Preventivni programi rešujejo življenja!

Preberite še: