petek, 13. 8. 2021

Zdravstveni dom Ljubljana prejel priznanje CAF

Zdravstveni dom Ljubljana je prvi in edini med zdravstvenimi institucijami, ki je kot nov uporabnik Skupnega ocenjevalnega okvira prejel priznanje Začetnik CAF. Gre za model, ki je na evropski ravni prepoznan kot orodje uvajanja izboljšav v javni upravi.

Samoocena in akcijski načrt, ki ju je Zdravstveni dom Ljubljana (ZDL) pripravil po modelu CAF, sta bili pozitivno ocenjeni s strani Ministrstva za javno upravo. ZDL je tako prvi in edini med zdravstvenimi domovi in zdravstvenimi institucijami, ki je prejel priznanje Začetnik CAF. 

Model CAF pomaga organizacijam k višji kakovosti storitev

Skupni ocenjevalni okvir za organizacije javnega sektorja - CAF je evropski model, ki organizacijam pomaga izboljšati delovanje in kakovost storitev, ki jih nudijo. 
Model omogoča izmenjavo dobrih praks ter vključevanje zaposlenih v predlaganje in izvajanje sprememb. Na ta način se poveča in okrepi kohezija med zaposlenimi, njihovo sodelovanje in soodločanje ter tudi preglednost nad odločitvami organizacije. Model po principu "kaj delamo dobro in kje se lahko še izboljšamo" omogoča vpogled v prednosti obstoječega načina delovanja organizacije ter pomaga pri prepoznavanju področij, ki jih je potrebno izboljšati, ter pri določanju ukrepov za uresničitev omenjenih izboljšav. 

Ključni rezultat samoocene je akcijski načrt ukrepov za izboljšanje delovanja organizacije. Ko so ukrepi uresničeni, je čas za novo samooceno in nove ukrepe. 

Preberite tudi: