sreda, 20. 2. 2019

Zdravstveni dom Ljubljana sodeluje v projektu SCUBY

V petek, 15. februarja 2019, smo v Ljubljani predstavili mednarodni projekt Povečanje obsega integriranega svežnja oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo za ranljive ljudi - SCUBY.

Osnovni cilj projekta je zagotoviti optimalno zdravljenje ranljivih skupine bolnikov, kot so starejši s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim pritiskom in pridruženimi boleznimi.

Mnoge države iščejo boljši pristop k obravnavi bolnikov z zvišanim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2, saj bolniki niso deležni optimalne oskrbe. To še posebej velja za starejše s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim pritiskom in pridruženimi boleznimi. Da bi bilo zdravljenje optimalno tudi za ranljive skupine bolnikov, Zdravstveni dom Ljubljana v okviru raziskovalnega programa Obzorja 2020, kot eden izmed partnerjev, skupaj z Belgijo, Nizozemsko in Kambodžo, pričenja z izvajanjem štiriletnega mednarodnega projekta z naslovom: Povečanje obsega integriranega svežnja oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo za ranljive ljudi SCUBY (SCALE-UP DIABETES AND HYPERTENSION CARE). Projekt je edinstven, saj omogoča učenje iz najboljših praks in iskanje poti, pri čemer bosta primerjava med državami in vzajemno učenje vodilo za pripravo smernic, ki bodo v pomoč tudi našim odločevalcem v zdravstvu pri uvajanju izboljšanih praks in standardne zdravstvene oskrbe za te bolnike.

Koordinatorica projekta Josefien Van Olmen je poudarila, »da je jedro tega štiriletnega projekta povečanje obsega integriranega svežnja oskrbe s petimi komponentami: identifikacija ljudi s hipertenzijo in/ali sladkorno boleznijo tipa 2 in posledično obravnava na primarni ravni, zdravstvena vzgoja, podpora pri samokontroli bolnikom in negovalcem ter sodelovanje med negovalci.«

Med partnerji projekta, ki bo potekal štiri leta in je financiran s sredstvi EU v okviru programu Obzorja 2020, je tudi Zdravstveni dom Ljubljana. Vodja projekta v Sloveniji je namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Ljubljana izr. prof. dr. Tonka Poplas Susič, ki je ob predstavitvi dejala, »da je ključno povezovanje z deležniki na vseh ravneh z namenom prepoznavanja možnosti in ovir pri vpeljevanju najboljših praks v večjem obsegu in pri prenosu kompetenc tudi na neformalne oskrbovalce. Posebna pozornost bo posvečena starejšim bolnikom z več boleznimi.«