ponedeljek, 20. 6. 2016

Zdravstveni profil MOL

Mestna občina Ljubljana predstavlja brošuro Zdravstveni profil Mestne občine Ljubljana, katere poglavitni namen je osveščanje in informiranje javnosti o pomenu javnega zdravja.

Zdravstveni profil Mestne občine Ljubljane so izdelali na Fakulteti za socialno delo, da bi ugotovili, kako se politike javnega zdravja odražajo v vsakdanjem življenju meščank in meščanov. Njihovo mnenje pomembno soustvarja kakovostne storitve in programe na različnih ravneh zagotavljanja zdravja, zato MOL načrtuje ponavljanje raziskave in izdelave Zdravstvenega profila z nekajletnimi presledki.

Pomembno je spoznanje, da na fizično in duševno zdravje vplivata tudi okolje in življenjski pogoji. Govorimo o družbenih determinantah zdravja, v katere uvrščamo stanovanjske pogoje, dostop do osnovne infrastrukture (čista pitna voda, lokalni prevoz, ogrevanje, itd.) in do kakovostnih zdravstvenih in drugih storitev.
Na osebni ravni na zdravje vplivajo življenjski slog (kajenje, pitje alkohola, prehranjevanje, gibanje) in osebna omrežja, v katera uvrščamo povezanost v družini, s prijatelji in udejstvovanje v skupnosti, kjer ljudje živijo.

Raziskavo so opravili Vesna Leskošek, Nino Rode, Romana Zidar in Tamara Rape Žiberna s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani. Nekatere podatke je fakulteta pridobila tudi neposredno od Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ob izidu brošure je 20. junija 2016 v Mestni hiši potekala okrogla miza, ki jo je povezovala Ada Hočevar Grom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na njej pa so sodelovali dr. Vesna Leskošek (dekanja fakultete za socialno delo), dr. Antonija Susič Poplas (strokovna direktorica ZDL), Nataša Jazbinšek Seršen (vodja Oddelka za varstvo okolja MOL), Franc Zalar (direktor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije) in Sašo Rink (direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL). Osrednja tema okrogle mize so bile aktivnosti za boljše zdravje meščank in meščanov, ki potekajo v Ljubljani in s katerimi Mestna občina Ljubljana spodbuja zdravje kot vrednoto.