ponedeljek, 13. 5. 2019

Zeleni evropski teden: Izdelovali bomo papir iz japonskega dresnika

Vabimo vas, da se nam pridružite v torek, 14. maja 2019, ob 11. uri na Povšetovi 2 in 6, kjer vam bomo predstavili zbirno točko za oddajo invazivnih tujerodnih rastlin.

V novo vzpostavljeni papirni delavnici bomo skupaj z meščani ročno izdelovali papir iz japonskega dresnika.

V okviru Zelenega tedna EU 2019 se bo predstavil tudi evropski projekt APPLAUSE - od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev z Dnevom odprtih vrat v prostorih JP VOKA SNAGA d.o.o. na Povšetovi 2 in 6 v Ljubljani.

Aktivnost je partnerski dogodek v okviru Zelenega tedna Evrope 2019. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce odprt med 11. in 18. uro.

Zeleni teden EU 2019

Zeleni teden organizira Generalni direktorat Evropske komisije za okolje že skoraj 20 let. Spodbuja razpravljanje med deležniki na evropski, nacionalni in lokalni ravni z namenom ustvarjanja prispevkov za oblikovanje in izvajanje politike. Letošnja osrednja tema je okoljska zakonodaja EU, saj ima ogromen vpliv na naša življenja. Vsako leto se odvija mnogo partnerskih dogodkov, ki jih najrazličnejši deležniki, vključujoč lokalne oblasti, nevladne organizacije in podjetja po vsej Evropi organizirajo od aprila do maja. Zeleni teden EU se bo odvijal od 13. do 17. maja 2019.

FacebookPost 24Languages SL

 

 

Preberite tudi: