petek, 21. 4. 2006

Zeleni nahrbtnik Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana

Županja MOL Danica Simšič je danes, 21. aprila 2006 ob 10.30 uri, na letnem kotalkališču v parku Tivoli pozdravila udeležence zaključne prireditve Zeleni nahrbtnik, ki jo pripravlja Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.

Zeleni nahrbtnik je projekt s področja okoljske vzgoje predšolskih otrok, ki poteka že 16 leto. V projektu letos sodeluje 1301 otok iz 21 enot ljubljanskih vrtcev. Na zaključni prireditvi se jim bodo pridružili še otroci iz Velenja, Šoštanja, Bele Krajine in Posavja, ki so se letos pridružili projektu. Cilji projekta Zeleni nahrbtnik so vzpodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje, vzpodbujanje otrok pri iskanju rešitev za okoljske probleme, vzpodbujanje medsebojnih obiskov, tkanje prijateljskih vezi, igre...

Ob 18. uri pa bo županja Danica Simšič v Domina Grand Media hotelu pozdravila udeležence prireditve Mladinskega sveta Slovenije, na kateri bodo podelili priznanja Naj prostovoljka, Naj prostovoljec in Naj prostovoljski projekt za leto 2005.

Mladinski svet Slovenije je leta 2002 z namenom promocije in večanja ugleda prostovoljnega dela prvič razpisal natečaj, s katerim je pozval vse organizacije ali posameznike, ki pri svojih aktivnostih vključujejo prostovoljno delo, naj prijavijo na natečaj svoje najboljše prostovoljce in prostovoljke. Pred dvema letoma je bil natečaju dodan še izbor za Naj prostovoljski projekt.


Služba za odnose z javnostmi MOL