sreda, 2. 6. 2010

Zgodbe iz cekarja

Tri junijske sobote, 12., 19. in 26. junija, bo Mestna knjižnica Ljubljana v dopoldanskem času poskusno postavila stojnice s knjigami na Stritarjevi ulici v Ljubljani.

Z dodatno ponudbo v času tradicionalnih sobotnih obiskov ljubljanske tržnice Ljubljančane in druge obiskovalce Ljubljane med 9. in 13. uro vabimo tudi k dobri »beri« kakovostnih zgodb.

Na sobotnih stojnicah si boste lahko izbrali vsak svojo knjigo iz naše zbirke knjižnih darov, dobili namige za dobre zgodbe iz naših priporočilnih seznamov ali si iz »cekarja zgodb« izbrali svojo misel iz knjig, zbranih iz zakladnice slovenske in tuje književnosti. Na prizorišču bomo delili tudi vpisnice v knjižnico in vas povabili še k obisku knjižnice – ter k branju zanimivih in vedno novih zgodb. Tokrat poleg knjig Mestne knjižnice ponujamo tudi izbor knjig, ki jih ljubljanskim knjižnicam podarjajo posamezniki in organizacije. Na ta način skozi mini bukvarno na ulici knjige tako vračamo nazaj mestu in njegovim prebivalcem. Ob stojnicah bomo pripravili spremljevalni program za majhne in/ali velike otroke z ustvarjanjem na prostem, mini igroteko in drugimi aktivnostmi, ki jih lahko uprizarjamo v »knjižnici« na ulici. Tudi v spremljevalnem programu bomo izhajali iz knjige: na sobotnih ustvarjalnicah se bomo poigravali z mislijo, besedo in njeno grafično podobo.Točno opoldne, ob 12. uri, pa vas ob sobotah vabimo, da prisluhnete glasnim branjem z improvizacijo na temo pesmi o Ljubljani LJ kot ljubezen.

Z neposrednim približevanjem knjige prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane promoviramo čar zgodbe, besede, misli in »klasičnim« sobotnim nakupom na tržnici dodajamo še košček kulture neposredno ob živahnem utripu, ki se odvija na Ljubljanski tržnici. Na dogajanje na osrednji tržnici se navezujemo tudi s samo stojnico, tipsko stojnico ljubljanskih tržnic. S svojo mrežo knjižnic je Mestna knjižnica ena osrednjih »mestnih točk« promocije branja na najrazličnejših nosilcih – in med njimi seveda knjig. Svoje programe bo Mestna knjižnica Ljubljana v prestolnem letu knjige obogatila s še več dogodki, povezanimi s knjigo in branjem. Z idejo sveta kot velike zakladnice znanja, ki ga posredujemo preko različnih nosilcev, Ljubljančanom približujemo knjige, znanje in branje ter širimo filozofijo mobilnosti znanja in knjige še v nekoliko bolj »profane« prostore potrošnje.

Tatjana Pristolič, koordinatorica projekta, Mestna knjižnica Ljubljana: »Za improvizatorsko-bralni poligon in modus vivendi nastopa smo izbrali pred nedavnim izdano knjigo LJ kot ljubezen, zbirko pesmi o Ljubljani, ki jo je izdala Študentska založba v okviru projekta Mestne občine Ljubljana Knjige za vsakogar. Odlomki iz knjige nas bodo skozi pesniško-improvizatorske podobe popeljali skozi verze o Ljubljani, pri katerih so pesniki in pesnice različnih generacij črpali navdih iz utripa nekdanje in sedanje Ljubljane. Literatura in gledališče se bosta na Stritarjevi ulici povezala v bralne impresije na ulici tudi kot oblika sodobnega, pesniško zaznamovanega dialoga med preteklostjo in sedanjostjo.«

Mestna knjižnica Ljubljana z mrežo knjižnic v prestolnici bo v sodelovanju z založbami, nevladnimi organizacijami in posameznimi avtorji sodelovala pri programih v novem kulturnem prostoru v Ljubljani, Trubarjevi hiši literature, z izborom vsebin s področja literarnega ustvarjanja, pisanja in kritične misli na temo knjige. Z Zgodbami iz cekarja, ki jih organiziramo v okviru Ljubljane, svetovne prestolnice knjige in v navezavi na Trubarjevo hišo literature širimo kulturo branja iz mreže knjižnic Mestne knjižnice Ljubljana tudi na ulico, v center mesta, s čimer raziskujemo polje možnosti med klasično, fizično knjižnico in precej bolj fluidno, mobilno knjižnico, knjižnico, ki ni več neposredno vezana zgolj na lokacijo. Zgodbe iz cekarja izvajamo v sodelovanju z MOL, Študentsko založbo in Ljubljanskimi parkirišči in tržnicami.

Mestna knjižnica Ljubljana