nedelja, 2. 2. 2014

Žled na območju Ljubljane

Na območju MOL je žled povzročil lomljenje dreves, zaradi katerega so zaprte nekatere ceste, na posameznih območjih je motena tudi oskrba z elektriko. Civilna zaščita še naprej opozarja na veliko nevarnost lomljenja dreves, zato bodite zelo previdni!

Stanje na območju Mestne občine Ljubljana se tudi v večernih urah ne izboljšuje, pojavljajo se vedno nova lomljenja dreves in vej.

Med intervencijami je največ odstranjevanj dreves ali vej, ki ovirajo promet, padejo na vozila, zgradbe ali elektro in telefonske vode, oziroma bi lahko padle nanje. Intervencije potekajo na celotnem območju MOL, prav tako tudi redno delo zimske službe.

V sistemu zaščite in reševanja so do večera opravili več kot 300 intervencij. Pri njih je sodelovalo 224 gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana in enajstih prostovoljnih gasilskih društev, Poveljstvo Gasilske zveze Ljubljana, Enota za podporo vodenja, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Snaga, KPL s podizvajalci in VO-KA. Skupno je bilo aktivnih 750 oseb.

Oskrba z električno energijo je motena na območjih prostovoljnih gasilskih društev: Prežganje (600 gospodinjstev), Lipoglav (215 gospodinjstev), Rašica (49 gospodinjstev), Gameljne (496 gospodinjstev) in del Šmartna pod Šmarno goro.

Na območjih brez električne energije JP VO-KA črpališča oskrbuje z električno energijo iz agregatov in tako uporabnikom zagotavlja vodo.

Zaradi podrtih dreves oziroma vejevja so za ves promet zaprte naslednje ceste:
- Večna pot
- Podutik – Toško Čelo
- Črnuče – Gameljne
- Podgrad – Prežganje
- Podgorska cesta – Šentvid
- Pečarič do gradu Bokalci – Cesta na Vrhovce, Brdo
- Dolina Besnice do izvoza Janče – Trebeljevo
- Kamnogoriška od št. 90 do Ceste Andreja Bitenca

Zaradi stalnega padanja dreves in/ali vej, ki predstavljajo življenjsko nevarnost, Javna gasilska služba MOL in vzdrževalci cest, do umiritve razmer, ne posredujejo na območjih, kjer je strnjen gozd ali strnjena zasaditev z drevjem (npr. Večna pot).