torek, 27. 5. 2014

Zloženka Pomoč v socialni stiski

Mestna občina Ljubljana je zaradi sprememb v zakonodaji znova dopolnila zloženko »Pomoč v socialni stiski – o organizacijah in storitvah, ki se izvajajo v MOL«, v kateri so zbrane koristne informacije o različnih vrstah in oblikah pomoči, namenjenih meščanom, ki so se znašli v stiski.

Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL je zloženko »Pomoč v socialni stiski – o organizacijah in storitvah, ki se izvajajo v Mestni občini Ljubljana« prvič izdal že leta 2010 ter jo nato v letu 2013, zaradi številnih sprememb zakonodaje na področju socialnega varstva, ustrezno dopolnil.
Od takrat do danes se je zakonodaja ponovno spremenila, zato so se na oddelku odločili, da zloženko tudi tokrat ustrezno dopolnijo in opremijo z novimi informacijami o različnih vrstah in oblikah pomoči, ki so s strani države, Mestne občine Ljubljana in nevladnih organizacij na voljo meščankam in meščanom, ki so se znašli v socialni stiski.