sreda, 4. 3. 2015

ZOD v novih prostorih

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se je preselil v nove prostore, v prenovljeno Vilo Urška na Poljanski cesti 97.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, ki izvaja storitve pomoči družini na domu, s katerimi za določen čas nadomestijo potrebo po institucionalnem varstvu, bo s selitvijo v nove prostore lažje uresničeval zastavljene cilje in širil svojo dejavnost.
Zavod je namreč svojo dejavnost doslej izvajal na petih različnih lokacijah v Mestni občini ljubljana, tako da jim bodo novi prostori omogočili boljšo organizacijo in racionalizacijo časa, materiala in sredstev. Poleg tega bodo večnamenski prostori v pritličju Vile Urška omogočili izvajanje dodatnih dejavnosti za zaposlene, uporabnike njihovih storitev in njihove svojce, od prenašanja dobrih praks, prijetnega druženja, filmskih večerov do skupin za samopomoč in različnih izobraževanj.

Vila Urška je meščanska vila v secesijskem slogu s konzolno podprtim lesenim napuščem in fasado, členjeno z balkonom, erkerjem in lesenimi elementi, zidovi so iz opečnih zidakov, stropi so banjasti opečni oboki, nosilne medetažne konstrukcije so povezane z lesenimi tramovi. Zgrajena je bila leta 1904 in prvič adaptirana leta 1909. Vila je bila več let prazna, zadnji najemnik prostorov objekta je bila v letu 2008 Mohorjeva družba. Objekt je bil opuščen in je počasi propadal, zato se je MOL v letu 2013 odločila, da ga obnovi in v njem uredi prostore za Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Investicija je zajemala celotno obnovo objekta (sanacija strojnih in elektro instalacij, stavbnega pohištva, obnova strehe, fasade, zamenjava finalnega tlaka, sanacijo talne vlage, obnova sanitarij, obnova lesenih konstrukcij, sanacija lesenih tramov), statično in protipotresno ojačitev objekta, ureditev okolice s postavitvijo kolesarnice in ureditvijo parkirnih prostorov ter dobavo nove pisarniške opreme.
Gradbena dela so potekala od začetka julija 2014 do konca januarja 2015. Vrednost pogodbenih del je znašala 733.000 evrov z DDV.

Objekt je registrirana nepremična kulturna dediščina, zato je priprava projektne dokumentacije in nato sanacija potekala pod pogoji in nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine z namenom ohranjanja prvotnih prvin vile. Na objektu so bile s strani restavratorskega centra odkrite dekorativne poslikave v secesijskem slogu iz 19. stoletja, ki so bile v sklopu sanacije tudi restavrirane in prezentirane. Vrednost restavratorskih del Restavratorskega centra je znašala 20.000 evrov z DDV.