četrtek, 17. 3. 2022

ZOO Ljubljana praznuje svetovni dan žab

Žabe imajo pomembno vlogo pri ravnovesju v naravi. Zato vsako leto 20. marca, vse od leta 2009, obeležujemo svetovni dan žab, ki se mu letos znova pridružujejo tudi v ZOO Ljubljana.

Dvoživke, kamor uvrščamo tudi žabe, so bile prvi vretenčarji na kopnem. Še vedno so življenjsko odvisne od vode. Poznanih je več kot 7.460 vrst, ki so izredno raznolike in prilagojene različnim življenjskim okoljem. Strokovnjaki še vedno mesečno odkrivajo nove, predvsem v odročnih predelih tropskih deževnih gozdov. Vendar danes kar tretjini vseh vrst grozi izumrtje. Glavni vzroki za to so poseganje človeka v njihov življenjski prostor, podnebne spremembe, onesnaževanje okolja, naseljevanje tujerodnih vrst in širjenje bolezni.

Akcije za ohranitev dvoživk

Številne naravovarstvene organizacije, Svetovna (WAZA) in Evropska zveza (EAZA) živalskih vrtov in akvarijev, katerih član je tudi ZOO Ljubljana, si prizadevajo ohraniti ogrožene vrste v živalskih vrtovih, da bi jih lahko vrnili v naravno okolje, ko bomo znali obvladovati bolezen hitridiomikoza, ki jih ogroža. Z izobraževalnimi programi ozaveščamo obiskovalce in širše občinstvo o žabah ter njihovem pomenu v naravnem okolju. Pravkar na Večni poti pri ZOO Ljubljana poteka akcija preprečevanja povoza dvoživk, ki se selijo iz prezimovališč na mrestišča, ki jo vodi Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev Slovenije.

Svetovni dan žab v ZOO Ljubljana

Ta konec tedna bomo spoznavali dvoživke Slovenije, njihove značilnosti in način življenja. Z nekaterimi izmed njih se bomo srečali od blizu ter spoznali razloge za njihovo ogroženost. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kaj lahko naredimo za njihovo ohranitev.

Termin: 19. in 20. marec od 10. do 13. ure ter od 14. do 17. ure

Kraj: Pri mlaki ob ogradi kanadskih bobrov

Dogodivščine z živalmi:

I. Biološke dogodivščine

  • Zanimivosti iz življenja žab in drugih dvoživk

Spoznavali bomo značilnosti žab in drugih dvoživk ter način njihovega življenja. Z nekaterimi od njih se bomo pobliže srečali. Spoznavali bomo vzroke njihove ogroženosti ter se pogovarjali, kaj lahko naredimo za njihovo ohranitev.

  • Določanje dvoživk Slovenije

Pri določanju si bomo pomagali s preprostim dvovejnatim ključem. Najprej jih bomo ločili na repate in brezrepe dvoživke. Brezrepe imenujemo tudi žabe, med katerimi v Sloveniji poznamo krastače, urhe, česnovke, rege in prave žabe.

II. Ustvarjalne delavnice

  • Razvojni krog dvoživk
  • Ali se močeradi med seboj razlikujejo?

 

 

 

Preberite tudi: