sreda, 27. 10. 2004

Župan Bratislave Andrej Durkovsky na obisku

Županja MOL Danica Simšič je včeraj v Mestni hiši sprejela župana Bratislave Andreja Durkovskyja.

Bratislava je leta 1993 dobila status glavnega mesta Slovaške republike. Je tudi gospodarsko in kulturno središče države na obeh bregovih Donave. Ima 480.000 prebivalcev. Mestni parlament sestavlja 80 voljenih predstavnikov. Poleg tega imajo tudi mesni svet, ki predstavlja izvršni in nadzorni organ mestnega parlamenta, poleg tega pa opravlja tudi svetovalno funkcijo za župana. Mestni svet ima 28 članov: župan, 4 podžupani, 6 članov mestnega parlamenta ter 17 županov mestnih četrti.

Ljubljana in Bratislava sta partnerski mesti že od leta 1967, ko sta mesti podpisali protokol o medsebojnem sodelovanju. Leta 2002 je bil sporazum o sodelovanju med mestoma obnovljen. Sporazum je splošen in zajema sodelovanje v okviru mestnih svetov, mestne uprave na področju lokalne uprave, zdravstva in sociale, mestnih javnih služb, kulture, šolstva, turizma, mladih in športa ter podpira sejemsko ter podjetniško in trgovsko sodelovanje.

Mesti sodelujeta predvsem v okviru Konference županov glavnih mest držav kandidatk za EU. 7. konference županov prestolnic držav kandidatk za vstop v EU, Dunaj in Berlin, ki je bila 25.-27. marec 2004 v Ljubljani, sta se udeležila dr. Branislav Hochel, prvi podžupan Bratislave in gospa Bedriska Jurzycova, članica mestnega parlamenta Bratislave. Prav tako sta mesti dejavni v okviru UCUE (Zveze prestolnic držav EU), od leta 2002 pa mesti sodelujeta tudi v okviru Zveze prestolnic srednje in JV Evrope.

Na področju športa poteka tradicionalno sodelovanje otrok "Turnir štirih mest" (Ljubljana, Dunaj, Budimpešta, Bratislava), ki je bilo leta 2002 po zaključku šolskega leta v Bratislavi. Leta 2003 je bila organizator turnirja Ljubljana. Leta 2004 pa Budimpešta, katerega se je udeležilo 86 otrok iz Ljubljane.

Na podlagi programa sodelovanja med državama poteka intenzivna izmenjava študentov (v Ljubljani je v šolskem letu 2003/2004 gostovalo 5 slovaških študentov - vsak s štirimesečno štipendijo, v Bratislavi pa dva slovenska študenta s celoletno štipendijo).