četrtek, 24. 1. 2008

Župan pozdravil udeležence 18. Mestnega otroškega parlamenta v Ljubljani

Mestna Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana je 24. januarja 2008 v Mestni hiši organizirala 18. Mestni otroški parlament na temo »Zabava in prosti čas mladih«, udeležence pa je pozdravil tudi župan Zoran Janković.

Zasedanja 18. Mestnega otroškega parlamenta, ki predstavlja način posredovanja informacij odraslim glede težav otrok in njihovih razmišljanj o kvaliteti življenja, so se udeležili predstavniki vseh 46 ljubljanskih osnovnih šol in 4 zavodov. Prisotne je med drugim nagovoril župan Zoran Jankovič, mestna ZPM Ljubljana pa je v sodelovanju z območnimi ZPM razdelila tudi strip "Spoštuj svoj čas/Spoštuj svoje življenje" vsem učencem ljubljanskih osnovnih šol in zavodov.

Sicer so mladi parlamentarci znotraj letošnje naslovne teme (»Zabava in prosti čas mladih«) razpravljali predvsem o vlogi vrstnikov in družine pri preživljanju prostega časa ter o različnih oblikah zabave. Precej pozornosti so namenili slabšemu položaju socialno ogroženih otrok, kot problem pa so izpostavili nasilje, ki jim preti v realnosti in na medmrežju. Pozvali so tudi k oživitvi projekta hiše mladih, ki bi pod okriljem ZPMS mladim do 15. leta nudila varno in kvalitetno preživljanje prostega časa.