petek, 18. 11. 2016

Župan za en dan

Mestna občina Ljubljana se je ob svetovnem dnevu otroka in ob 27. obletnici sprejema Konvencije o otrokovih pravicah pridružila pobudi Unicefa »župani za en dan«. 18. novembra 2016 je tako županovanje v Ljubljani prevzel 12-letni Tit Šenk z OŠ Bičevje.

Mladi župan je po prevzemu poslov v Mestni hiši sprejemal vrstnike, ki so mu predali svoje predloge, pobude in ideje za mesto po meri otrok, nato pa je obiskal še Center ponovne uporabe, kjer so mu predstavili namen delovanja centra ter njegove aktivnosti. Ob koncu dneva je posle predal podžupanu Alešu Čerinu, ob tem pa mu je predstavil tudi zbrane pobude in predloge.

Mesto, ki je prijazno do najmlajših, je prijazno do vseh!

Ljubljana se je v anketi Eurostata na področju skrbi za najmlajše uvrstila na odlično četrto mesto.
Od leta 2006 je Mestna občina Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prezidavami in novogradnjami zagotovila 93 novih oddelkov v vrtcih. Vključenost v vrtce je v Ljubljani višja od državnega povprečja, pri tem pa s premišljeno politiko cen v vrtcih in številnimi mestnimi popusti skrbimo, da so finančno dostopni za vse starše. Izjemno obiskan je Družinski center Mala ulica (prvi družinski center v Sloveniji), številne brezplačne prireditve, med drugim priljubljeni festival Bobri, pa omogočajo kakovostno preživljanje skupnega časa.
MOL z razpisi sofinancira vrsto programov za predšolske in šolske otroke, ki so namenjeni neformalnemu učenju in kakovostnem preživljanju prostega časa, med počitnicami pa brezplačno ali finančno zelo dostopno počitniško varstvo. Sofinancirani so tudi preventivni programi za preprečevanje zasvojenosti.
Od leta 1998 do vključno leta 2015 je MOL prek javnih razpisov štipendiranja nadarjenih podelila skupaj 1174 štipendij. Posebna pozornost je namenjena tudi zagotavljanju enakih pogojev in dostopnosti kakovostne izobrazbe za otroke s posebnimi potrebami, tudi z bogatenjem razvoja specialne pedagogike ter s krepitvijo znanja in vedenja pedagogov pri delu z otroci s posebnimi potrebami in njihovimi starši. Junija 2015 je tako z izobraževanjem zaključila prva generacija udeleženk programa strokovnega izpopolnjevanja Izobraževalnega centra za strokovne delavce Ljubljana, ki ga je MOL skupaj s Centrom Janeza Levca ustanovila kot prvi tovrstni center pri nas.