petek, 1. 4. 2016

Župančičeve nagrade 2016

Izteka se rok za oddajo pobud na javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2016, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture. Komisija za podelitev nagrad pobude sprejema do 14. aprila 2016.

 Mestna občina Ljubljana bo podelila največ štiri Župančičeve nagrade - eno za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, ter tri nagrade za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let.

Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad 2016 in razpisni obrazec sta objavljena na tukaj, rok za oddajo pobud je 14. april 2016.
Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za kulturo: Manja Ravbar (tel.: 01/ 306 48 38 in 01/ 306 48 45 ali manja.ravbar@ljubljana.si).