petek, 13. 3. 2015

Župančičeve nagrade 2015

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2015, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture.

Mestna občina Ljubljana bo podelila največ štiri Župančičeve nagrade - eno za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu ter tri za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2013 do vključno marca 2015).

Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko do vključno 13. aprila 2015 podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate tukaj.